logo poštové služby

Pošta dá viac peňazí na platy zamestnancov, podpísala memorandum so sociálnymi partnermi

Manažment Slovenskej pošty vedie dlhodobo korektný a vyvážený sociálny dialóg so všetkými 4 odborovými zväzmi pôsobiacimi na Slovenskej pošte. Výsledkom toho je spoločné Memorandum o spolupráci, ktoré počíta so zvýšením finančných prostriedkov na mzdy poštárov.

 

„So sociálnymi partnermi sme sa dohodli, že ešte pre tento rok 2015 navýšime objem mzdových prostriedkov o 3,5 milióna Eur, čo predstavuje celkové náklady viac ako 4,7 milióna Eur. Za celý kalendárny rok to v budúcnosti budú zvýšené ročné náklady o 9,5 milióna Eur. Zameriame sa pritom na najmenej zarábajúcich zamestnancov a zvýšime minimálnu mzdu na 450 Eur," povedal Tomáš Drucker, generálny riaditeľ Slovenskej pošty.

 

T. Drucker zároveň zdôraznil, že tieto finančné prostriedky bude potrebné zarobiť. Slovenská pošta zamestnáva takmer 14-tisíc zamestnancov, prevádzkuje unikátnu sieť s viac ako 1500 pobočkami po celom Slovensku. „Musíme sa prispôsobiť zmenám na poštovom trhu. Ak nebude na strane zamestnancov záujem, aby SP robila aj ďalšie doplnkové činnosti ako napríklad odpočty energií či finančné služby, ktoré majú nahradiť výpadky z klasických služieb, dohodli sme sa aj so sociálnymi partnermi, že budeme musieť koncom roka prehodnotiť hospodárenie spoločnosti a výhľad príjmov do budúcna," dodal Tomáš Drucker.


Spoločnosť druhý rok po sebe dosiahla pozitívne hospodárenie a rok 2014 uzavrela so ziskom vo výške 4,91 mil. Eur pred zdanením, no záujem o tradičné poštové služby aj naďalej výrazne klesá. A to pre Slovenskú poštu znamená obrovský výpadok tržieb. Len v samotnom roku 2014 predstavoval tento výpadok príjmov až 8 miliónov eur. Aj z toho dôvodu zamestnanci SP poskytujú okrem tradičnej rýdzo poštárskej práce aj doplnkové činnosti ako odčítavanie plynomerov, poskytovanie výpisov a odpisov z registra trestov či výpisov z listu vlastníctva na právne účely na pobočkách a sprostredkúvajú klientom finančné služby.
Spolu so sociálnymi partnermi venujeme veľa úsilia, aby sme dokázali zabezpečiť pri výraznom poklese záujmu o tradičné poštové služby prácu a mzdu pre všetkých zamestnancov.

 

Zdroj: www.posta.sk

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..