logo poštové služby

Na Inovatívnom čine roka bodovala aj Slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s., získala prestížne ocenenie v súťaži Inovatívny čin roka 2014. V kategórii Inovácia Služby, v ktorej bolo prihlásených 12 inovácií, sa na treťom mieste umiestnili Integrované obslužné miesta.

 


„Úprimne nás teší toto ocenenie. Slovenská pošta, podobne ako partnerské organizácie v zahraničí, čelí výraznému rastu využívania elektronických foriem komunikácie na úkor klasických listových zásielok. V záujme udržania zákazníkov sa musíme postupne prispôsobiť tomuto trendu," povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Tomáš Drucker.


T. Drucker zároveň dodal, že v rámci transformačného procesu si SP ako prioritu stanovila skvalitňovanie retailových služieb a presun spoločnosti z pozície poštového operátora na národného operátora, schopného poskytovať široké spektrum služieb občanom i podnikateľom.

Cenu ministra hospodárstva SR si tak počas medzinárodného veľtrhu v Nitre spolu s ďalšími víťazmi prevzali aj zástupcovia Slovenskej pošty. Tento rok boli podľa nového štatútu súťaže prvýkrát ocenení autori troch najlepších riešení v troch kategóriách, a to Výrobková inovácia, Technologická inovácia a Inovácia služby.


Integrované obslužné miesta
Prostredníctvom Integrovaných obslužných miest majú klienti možnosť vybaviť si výpis z obchodného registra na právne účely, výpis a odpis registra trestov na počkanie, ako aj výpis z listu vlastníctva na právne účely v 300 pobočkách SP. Už dnes môžeme konštatovať, že o tieto služby prejavuje spotrebiteľská verejnosť stále rastúci záujem. Spoločnosť na svojich pobočkách vytvorila sieť týchto špecializovaných pracovísk, ktoré umožňujú riešiť životné situácie občanov a podnikateľov na jednom mieste. Výhodou pre žiadateľov je dostupnosť, rýchlosť a zníženie nákladov pri vybavovaní týchto služieb. Občan totiž ušetrí cestovné náklady a čas, ktoré by inak potreboval na vycestovanie, aby si danú službu vybavil na viacerých úradoch. Takto si tieto služby môže vybaviť priamo na svojej pošte.


„V rozširovaní služieb chceme pokračovať aj v budúcnosti. Tiež analyzujeme možnosti rozšírenia portfólia našich služieb o služby zamerané na riešenie najčastejších životných situácii, ktorým občan počas svojho života čelí, napríklad presťahovanie. Súčasťou tejto služby bude komplexné vybavenie zmeny adresy v zdravotnej poisťovni, u dodávateľov energií či operátorov," dodal Tomáš Drucker.

 

Zdroj: www.posta.sk

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..