logo poštové služby

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií sa premenovalo

Ministerstvo dopravy má nový názov a väčšie kompetencie.
Od novembra 2010 získal rezort dopravy do svojej pôsobnosti nové kompetencie a nesie aj nový názov: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do gescie ministerstva pribudli v zmysle novely zákona č. 575/2001 Z. z. tieto oblasti:
 verejné práce,
 stavebný poriadok a územné plánovanie okrem ekologických aspektov,
 stavebná výroba a stavebné výrobky,
 tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky,
 poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
 cestovný ruch,
 energetická hospodárnosť budov,
 tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.

(mindop.sk)


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..