logo poštové služby

Ako skrátiť čas uloženia vašich zásielok na dodacej pošte?

Máte zásielkový obchod a potrebujete skrátiť čas za aký sa vám vráti váš tovar, ak si ho adresát do určitého času neprevezme. Aj tu existuje riešenie ako tieto lehoty skrátiť.

Štandardne je systém nastavený ta, že ak sa nepodarí zásielku doručiť adresátovi, je uložená na jeho oznamovacej pošte 18 kalendárnych dní. Prax je však taká, že ak si ho neprevezme do cca 10 dní, vo väčšine prípadov si ho už neprevezme vôbec. Prečo teda čakať, keď ide napríklad o nedostatkový tovar a vy ho môžete ponúknuť ďalším záujemcom. Stačí pritom využiť dispozičnú službu „Uložiť ... dní." Odosielateľ túto poznámku uvedie v ľavej časti adresnej strany zásielky, pri balíkoch na aj poštovej sprievodke, pričom uloženie može byť v intervale 1 až 18 dní. Služba je bezplatná.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..