logo poštové služby

Ako si správne vybrať poštovú schránku?

Z hľadiska terminológie sa schránky, kde občania a tiež firmy dostávajú im adresované zásielky nazývajú domové listové schránky. Označenie poštové schránky správne patrí schránkom Slovenskej pošty (s charakteristickou oranžovou farbou), kde vhádzujeme listy, ak nechceme ísť na poštu. Pre zjednodušenie  budeme v tomto príspevku používať označenie "poštové schránky" na schránky, kam adresátom pošta doručuje zásielky.  Vo všeobecnosti platí, že poštové schránky by mali chrániť zásielky pred vonkajšími vplyvmi (počasie) a pred odcudzením. Zároveň by mali zabezpečovať ľahkú a bezpečnú dostupnosť doručovateľa. Domová listová schránka musí byť označená menovkou adresátov žijúcich na danej adrese (rodina, firma, konkrétne mená).

 

Rodinné domy

Umiestnenie schránky v prípade rodinného domu by malo byť realizované na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na tento pozemok, teda spravidla pri vstupnej bráne z verejnej komunikácie.

Bytové domy

Poštové schránky v bytových domoch musia byť umiestnené na prízemí. Tu musí byť umiestnený aj prehľad užívateľov bytov v bytovom dome. Samozrejme menovkami musia byť oznančené aj samotné schránky.

Firmy

Budova musí byť oznančená názvom firmy/firiem. Ak ide o budovu s viacerými firmami musí byť na prízemí umiestnený prehľad organizácií sídliacich v budove a tiež tu musia byť umiestnené funkčné oznančené schránky.

 

Poštové schránky by mali spĺňať dokonca ustanovenia technickej normy STN 74 7640 Domové listové schránky. Spominaná norma definuje technické požiadavky na veľkosť samotnej schránky, otvoru, kde sú vkladané zásielky, ale tiež materiál, z ktorého má byť vyhotovená. Preto odporúčame sa u predajcu spýtať či ním predávané schránky spĺňajú tieto parametre - odporúčame zamerať sa predovšetkým na rozmerové kritériá. Minimálny rozmer otvoru na by mal dosahovať 30 x 230 mm. Výška otvoru od podlahy má byť medzi 700 mm až 1 700 mm, vo veľmi výnimočných prípadoch medzi 400 mm až 1 800 mm.

Príliš malá schránka, alebo malý vkladací otvor spôsobia, že budete nútení chodiť na poštu aj pre obyčajné zásielky alebo sa zbytočne skrčia, poškodia, prípadne budú zásielky zo schránky vytŕčať.

Z hľadiska umiestnenia a možno schránky rozdeliť do dvoch základných skupín:

 

  • domové schránky (vhodné pre rodinné domy)
  • domové bytové schránky ( vhodné do domových bytov)

 

V prípade bytových schránok sa stále viac uplatňujú tzv. dvojstranné schránky, t.z. schránky ku ktorým má prístup doručovatľ z vonkajšej strany domu a naopak majiteľ schránky ju otvara z druhej strany to znamená zvnútra domu. Tito schránky sa umiestňujú priamo do vchodových dvier alebo bočnej steny.

V predaji sú dostupné tieť tzv. novinové schránky. Tieto odporúčame však používať len ako doplnkové schránky k jednej z dvoch vyšieuvedených typov (len na vhadzovanie novín a časopisov).

 

Informácie o konkrétnych dodávateľoch poštových schránok sa dozviete tu.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..