logo poštové služby

Ako sa dostať k zásielke, ak nemôžem ísť na svoju oznamovaciu poštu?

 

Slovenská pošta (SP) ponúka adresátom možnosť presmerovať zásielku na inú adresu a prevziať si zásielku tam.  Službu zabezpečuje SP k zásielkam, ktoré sa dodávajú na základe potvrdenia prevzatia (napr. doporučené, poistené listy, balíky) a ktorých príchod bol adresátovi oznámený zanechaním oznámenia o uložení zásielky na pošte. SP nezabezpečuje službu k zásielkam, ktoré odosielateľ označil poznámkou dispozičnej služby „Nedoposielať“.

Postup pri využití tejto služby je nasledovný.

Adresát podá žiadosť o presmerovanie zásielky na telefónnom čísle pošty uvedenom na oznámení, prípadne na čísle z avíza zaslaného SMS správou/e-mailovým oznámením, alebo na bezplatnom telefónnom čísle Zákazníckeho servisu SP: 0800 122 413. Zásielku identifikuje nahlásením jej podacích znakov (adresát, podacia pošta, podacie číslo) . Zároveň oznámi pošte novú adresu, na ktorú požaduje zásielku doručiť. Adresát môže o službu požiadať najneskôr 4 dni pred ukončením odbernej lehoty zásielky (tá je väčšinou 18 kalendárnych dní od uloženia zásielky). SP sa s  adresátom dohodne, kedy mu  zásielku opakovane doručí, najskôr však nasledujúci pracovný deň po dni prijatia žiadosti.

 

Uvedená služba je spoplatnená sumou 2 € (napr. doporučený list). V prípade, ak Vám pošta doposiela do obvodu inej dodávacej pošty doporučený list na dobierku, poistený list, balík alebo poistený balík vyberá sa okrem tejto sadzby ešte poplatok ako za novopodanú zásielku v najnižšej hmotnostnej kategórii.

 

Adresát môže súčasne s presmerovaním zásielky požiadať aj o doručenie zásielky vo forme POSTE RESTANTE, t.z. že zásielka bude uložená na pošte a adresát si ju prevezme po svojom identifikovaní sa. Služba POSTE RESTANTE je vhodná napr. ak adresát dočasné pôsobí (služobne, dovolenka) v inom meste. 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..