logo poštové služby

I.D. Marketing Slovensko s.r.o.

I.D. Marketing Slovensko, s.r.o. (registrácia č. 23) 

Právna forma

  • Spoločnosť s ručením obmedzeným
  • Vlastník: od roku 2004 holandská skupina TNT N.V. - Holandsko
  • Zmena obchodného mena z pôvodného SHICULKA & MACATCH s.r.o. na nové TNT Post Slovensko s.r.o. (2006)
  • Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 17862/B 
  • od 5.11.2011 zmenený názov spoločnosti na I.D. Marketing Slovensko s.r.o.

Sídlo

I.D. Marketing Slovensko s. r. o.
Elektrárenská 1
831 04 Bratislava 3

Vznik

14.09.1998

Služby

neadresné zásielky, listy a direkt maily nad 50 g, balíky, tlač, balenie, databázový marketing, telemarketing

Počet kontaktných miest

9 regionálnych distribučných centier (Bratislava, Nitra, Trnava, Žilina, Trenčín, Košice, Poprad, Prešov, Zvolen)

Počet zamestnancov

59 interných zamestnancov
3500 doručovateľov

Web stránka

www.tnt-post.sk

Call centrum

tel.: +421-2-49 100 600
fax: +421-2-49 100 609
e-mail: idmarketing@idmarketing.sk

IČO

35 752 599

IČ DPH

SK2020230817

Ocenenia

Integrovaná politika systému kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)

Členstvo

  • ADiMa - Asociácia Direct Marketingu
  • AZO - Asociácia zásielkového obchodu
  • ELMA - The European Letterbox Marketing Association

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..