logo poštové služby

Doplnkové služby

Spoločnosť

K balíku

Názov a druh

Popis

Slovenská pošta, a.s.

Balík a Poistený balík

Odpovedná služba

Zásielku označenú poznámkou „Odpovedná zásielka - poštovné uhrádza prijímateľ" podáva odosielateľ bezplatne. Výplatné uhrádza po jej dodaní adresát.

Neskladné

Osobité zaobchádzanie. Povinná služba pre zásielku, ktorej najväčší rozmer presahuje 150 cm alebo zásielka nemá ani jeden pravý uhol, resp. súčet dĺžky zásielky a jej najväčší obvod meraný v inom smere ako dĺžka presahuje 200 cm.

Poskytnutie informácií o zásielkach - 1. trieda

Informácia o výsledku dodania zásielky je k dispozícii nasledujúci pracovný deň na www.posta.sk alebo Zákazníckom servise.

Balík, Poistený balík, 

Krehké

Osobité zaobchádzanie. Povinná služba pre veci krehké a ľahko rozbitné (napr. sklo, porcelán, elektronika a pod.).

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi v hotovosti alebo na bankový účet.

Telefonické avízo - len 1. trieda

Oznámenie o príchode zásielky adresátovi na mobilnú alebo stacionárnu linku v deň jej príchodu na poštu.

Storno zásielky na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

Neukladať

Zásielka označená poznámkou „Neukladať"sa vráti späť jej odosielateľovi, a to ihneď po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

Nedoposielať

Zásielka označená poznámkou „Nedoposielať", nie je doposlaná za adresátom na inú adresu.

Uložiť ...dní

Zásielka označená poznámkou „Uložiť .... dní", je uložená na pošte podľa požiadavky odosielateľa a nie max. 18 dní.

Späť:

Zásielka označená poznámkou „Späť." sa vráti na uvedenú adresu, nie na adresu odosielateľa.

Nevrátiť

Zásielka označená poznámkou „Nevrátiť, ktorú nebolo možné doručiť jej adresátovi sa uloží a  nevráti sa späť jej odosielateľovi.

Vylúčenie náhradného prijímania

Adresát na základe žiadosti vylúči určené osoby z prijímania jemu adresovaných zásielok.

Predĺženie odbernej lehoty

Adresát na základe žiadosti predĺži odbernú lehotu pre zásielky na max. 30 dní.

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

Časové doposielanie

Adresátovi sú  na základe žiadosti doposielané zásielky na novú adresu v určitom období.

Jednorazové doposielanie

Adresát telefonicky požiada poštu, ktorá mu zásielku oznámila o doposlanie zásielky na novú adresu.

Splnomocnenie

Adresát splnomocní  ktorúkoľvek plnoletú osobu na preberanie zásielok (aj zásielok do vlastných rúk).

Odopretie prijatia

Adresát  odoprie prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní a podpíše sa.

Spoločnosť

K balíku

Názov a druh

Popis

Kolos, s.r.o.

INFO.MAIL

Druhý pokus dodania

Na základe dohody s odosielateľom vykonaný druhý pokus dodania.

 

 

 

Vyzdvihnutie nedodaných zásielok

Na základe dohody si odosielateľ môže vyzdvihnúť nedodané zásielky.

 

 

Úložná lehota

Max. 1 mesiac

 

 

 

 

 

Spoločnosť

K balíku

Názov a druh

Popis

GLS Slovakia, s.r.o.

Business - Parcel , Business - Smallparcel

Cash Service (Dobierka)

 AddOnInsurance

 

Inkaso hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielatela. Zúctovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, najmenej dvakrát do týždna, tuzemské bankové poplatky znáša GLS.

Service (Pripoistenie)

Pripoistenie pri hodnote nad 331,94 €.

 

 

 

PickShip Service, PickRentrun Service.

 

Z poverenia odosielateľa na určenom mieste preberie balík a doručí ho na udanú adresu alebo poverovateľovi.

 

 

Exchange Service (Výmena balíkov) GLS

 

Výmenou za doručený balík vyzdvihne odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta.

 

 

 

StandbyService (Vyzdvihnutie príjemcom)

 

Adresát si môže prevziať balík v depe pocas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa.

 

 

 

DayDefinite Service (Doručenie v určený deň)

 

Odosielateľ si vopred zvolí deň, kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní.

 

 

Garanted 24Service (Zaručene na ďalší deň)

 

V prípade objednania služby garancia, že za balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu.

 

 

PrivateDelivery Service (Dorucenie na súkromnú adresu)

Doručenie balíka súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod.

 

 

 

ScheduledDelivery Service (Časovo vymedzené doručenie)

 

Odosielateľ môže požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale medzi 8:00 a 20:00 hod.

 

 

 

AddressedOnly Service (Doporucený balík)

Odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík.

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..