logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

Balík 1. triedy

Balík 2. triedy

Poistený balík 1. triedy

Poistený balík 2. triedy

Zmluvný balík

Lehota dopravy

D+2*

D+3

D+2

D+3

D+3

Popis

dostanete doklad o jeho odoslaní (so službou Info web dostanete aj informáciu o  jej dodaní)

dostanete doklad o jeho odoslaní

dostanete doklad o jeho odoslaní a môžete si ho poistiť do 30 €, 250 € alebo 500 € (so službou Info web dostanete aj informáciu o  jej dodaní)

dostanete doklad o jeho odoslaní a máte ho poistený do hodnoty 30 €

dostanete doklad o jeho odoslaní a môžete si ho poistiť max do 1000 €; poistenie do 30 € je v základnej cene

minimálny ročný podaj nie je stanovený

Maximálna hmotnosť

do 15 kg; balík s hmotnosťou nad 3 kg treba previazať pevným špagátom alebo opatriť pútkami

podľa dohody

Rozmery

balík pravidelných a nepravidelných tvarov:

min.: aspoň jedna plocha balíka je 20 x 15 cm, max.: 200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov alebo 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka

balík vo zvitku: min.: dĺžka + 2x priemer je 17 cm, pričom najväčší rozmer balíka nesmie byť menší ako 10 cm; max.: dĺžka + 2x priemer je maximálne 300 cm

podľa dohody

Obal

-    v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. uzamknuté kufre, pneumatiky a pod.),

- nepoužitý obal (nový) alebo použitý obal, z ktorého boli odstránené pôvodné nálepky, adresné údaje a uzávera (napr. lepiace pásky, spony a pod.)

 

-  pri poistení použitý obal je potrebné vždy zabaliť do ďalšieho nepoužitého papierového obalu

- možno použiť aj plastový obal alebo plastovú obálku

Podávanie

- zásielka sa elektronickým podacím hárkom a balíky sa označia balíkovým štítkom, t.z. nie je potrebné používať papierový podací hárok, poštovú sprievodku a ani dobierkový poukaz. Viac informácií nájdte TU

- na všetkých poštách, poštách partner, poštových strediskách, u  motorizovaných doručovateľov alebo zmluvne (zberné jazdy)

-na poštách, zberných uzloch alebo aj u kuriéra

 

Dodávanie

 Balíky 1. a 2. triedy dorujú doručovatelia proti podpisu adresáta alebo oprávneného prijímateľa.

Zmluvné balíky doručujú kuriéri. Adresát vopred obdrží e-mail alebo SMS o doručení zásielky. Ak sa nepodarí balík adresátovi doručiť, kuriér zanechá v jeho schránke oznámenie a balík zostane počas odbernej lehoty uložený na pošte. Adresát má však možnosť telefonicky (na tel. čísle uvedenom v oznámení) si dohodnúť deň opätovného doručenia.dodávajú sa za podmienky potvrdenia prevzatia (podpis, prípadne pečiatka)

Spôsob úhrady

hotovosť, poštové známky, prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj, na faktúru

prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj

 

 

Kolos, s.r.o.

Druhy

INFO.MAIL

Lehota dopravy

D+4

Minimálna hmotnosť

50 g

Maximálna hmotnosť

5 kg

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo

Minimálne rozmery

väčšie ako 364 mm (dĺžka) x 256 mm (šírka) x 16 mm (hrúbka)

Maximálne rozmery

400 mm (dĺžka) x 300 mm (šírka) x 250 mm (hrúbka)

Podávanie

- v určených prevádzkach

- prijatie na základe dodacieho listu

- vo zväzkoch, vytriedené

Dodávanie

-     dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia alebo osobne

-     môže na dodávanie využiť iný podnik

Spôsob úhrady

faktúra so splatnosťou 14 dní

 

 

GLS Slovakia, s.r.o.

 

Druhy

Business - Parcel

Business - Small Parcel

 

Lehota dopravy

D+2

 

Popis

-     v cene: druhý pokus o doručenie, Track&Trace (info o doručení na internete), poistenie do 331 €

 

 

-  na prepravu krehkých malých balíkov

-  preprava v špec. vreciach GLS

 

Maximálna hmotnosť

40 kg

2 kg

 

Maximálne rozmery

Max. dĺžka 2 m; Max. šírka 0,80 m; Max. výška 0,60 m; Max. obvod 3 m

Max. dĺžka 40 cm

- musí prejsť cez šablónu GLS

 

Obal

- s obalom, kartón prelepený páskou z každej strany

Podávanie

-    s prepravným štítkom GLS

-    kuriérom alebo v pobočke GLS

Dodávanie

-    kuriérom, s potvrdením prevzatia

Spôsob úhrady

faktúra jeden alebo dvakrát do mesiaca, splatnosť podľa zmluvy

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..