logo poštové služby

Direct mail

Direct maily (reklamné adresované zásielky) sú poštové zásielky - oznámenia, ktoré pozostávajú výlučne z reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a obsahuje rovnakú správu okrem mena adresáta, adresy a identifikačného čísla, ktoré nemenia obsah správy, a ktoré sa posiela väčšiemu počtu adresátov a má sa dodať na adresu uvedenú odosielateľom na oznámení alebo na obálke. Ich prebratie adresát nepodpisuje.

Samotná distribúcia direct mailov len jedna zo súčastí direct marketingu ako jednej z najvýznamnejších foriem marketingovej komunikácie.

Direct maily nie sú - účty, faktúry, finančné výkazy a iné správy nerovnakého obsahu a formy.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • informačné materiály 
 • noviny a časopisy
 • brožúry
 • katalógy
 • prospekty
 • pozvánky
 • oznámenia
 • drobné predmety

Určené pre:

 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • fyzické osoby - občanov 
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • je to osobná reklamná zásielka (určite si ju adresát prečíta)
 • lacnejšia ako korešpondencia
 • môžete osloviť kohokoľvek (občanov alebo firmy)
 • môžete osloviť zákazníkov na celom Slovensku 
 • môžete propagovať čokoľvek 
 • môžete osloviť svojich zákazníkov zo svojej databázy 
 • na Slovensku zatiaľ pomerne málo rozvinutý reklamný prostriedok

Nevýhody:

 • potrebujete adresy zákazníkov
 • slabá možnosť zakúpiť kvalitnú databázu zákazníkov podľa záujmov
 • nemáte potvrdenie adresáta o jej prevzatí
 • slabá garancia doručenia (obdobne ako korešpondencia)
 • žiadne alebo malé náhrady za nekvalitu doručenia

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..