logo poštové služby

Cenová úroveň

Spoločnosť

Názov a druh

Do hmotnosti

Cena vrátane DPH

Poznámka

Slovenská pošta, a.s.

Direct Mail od 50 do 1000 ks jednorazovo podaných

50g*

0,35 €

* Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky presahuje rozmery (235xx165x5mm), uplatní sa cena do 100 g

 

100g

0,45 €

500g

0,50 €

1000g

0,85 €

2000g

1,50 €

Direct Mail nad 1000 do 5000 ks jednorazovo podaných

20g

0,25 €

 - DM sú oslobodené od DPH.

30 g

0,26 €

40 g

0,27 €

50 g

0,28 €

80 g

0,36 €

100 g

0,38 €

250 g

0,39 €

500 g

0,41 €

750 g

0,43 €

1 000 g

0,65 €

2 000 g

1,30 €

Direct Mail nad 5000 do 25 000 ks jednorazovo podaných

20 g

0,24 €

30 g

0,25 €

40 g

0,26 €

50 g

0,27 €

80 g

0,35 €

100 g

0,37 €

250 g

0,38 €

500 g

0,40 €

750 g

0,42 €

1 000 g

0,64 €

2 000 g

1,29 €

Direct Mail nad 5000 do 25 000 ks jednorazovo podaných

20 g

0,23 €

30 g

0,24 €

40 g

0,25 €

50 g

0,26 €

80 g

0,34 €

100 g

0,36 €

250 g

0,37 €

500 g

0,39 €

750 g

0,41 €

1 000 g

0,63 €

2 000 g

1,28 €

Zľavy

technologické - predtriedenie

min. jednorazový podaj 1 000 ks

 

celoročné objemové zľavy

min. ročný podaj nad 332 000 €

 

celoročné motivačné zľavy

nárast oproti minulému roku o 5%

 

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť

Názov a druh

Cena vrátane DPH

Kolos, s.r.o.

INFO. MAIL
INFO.POST SELECT

Zmluvné

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..