logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

Direct Mail (DM)

Lehota dopravy

D+4

Maximálna hmotnosť

2 kg

Rozmery minimálne

min.: 14 x 9 cm (s obalom aj bez obalu)

štandardný - DM plochého pravouhlého tvaru, s maximálnou hmotnosťou do 50 g a s maximálnymi rozmermi 23,5 x 16,5 x 0,5 cm,

neštandardný - ktorý presahuje rozmery štandardných DM

Rozmery maximálne

bez obalu: 23,5 x 16,5 cm

s obalom: 25 x 35,3 cm, hrúbka 3 cm

Obal

- bez obalu (ako korešpondenčný lístok) alebo v otvorených, resp. uzatvorených obaloch

- za otvorený obal sa považuje obálka alebo taška, ktorej chlopňa je zasunutá

- k DM je možné priložiť tovar, odpovednú zásielku a platobný doklad

- nad 1 000 ks je možné dohodnúť aj iný obal (napr. fólia, skladaný list, nepravidelný tvar)

- farba DM môže byť rôzna, s reklamnou potlačou - podávajú sa v takom prípade vytriedené.

Podávanie

- na všetkých poštách, poštách partner, poštových strediskách alebo zmluvne (zberné jazdy)

- zásielky sa podávajú s dokladom Kniha výplatného

Dodávanie

dodávajú sa bez potvrdenia prevzatia

Spôsob úhrady

hotovosť, poštové známky, prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj

*D+...dní  (dátum podania + počet pracovných dní na dodanie; napr. D+1 dodané najneskôr nasledujúci pracovný deň)

 

 

Kolos, s.r.o.

Druhy

INFO.MAIL

INFO.POST SELECT

Popis

- adresný direkt mail

- adresná distribúcia na adresy

- poloadresný direkt mail

- selektívna neadresná distribúcia na vybrané adresy (cieľové skupiny až do úrovne konkrétneho domu)

Lehota dopravy

D+4

Minimálna hmotnosť

50 g

bez obmedzenia

Maximálna hmotnosť

5 kg

bez obmedzenia

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo

10000 ks jednorazovo

Minimálne rozmery

rovnajúce sa alebo menšie ako 364 mm (dĺžka) x 256 mm (šírka) x 16 mm (hrúbka)

bez obmedzenia

Maximálne rozmery

400 mm (dĺžka) x 300 mm (šírka) x 250 mm (hrúbka)

bez obmedzenia

Podávanie

- v určených prevádzkach

- prijatie na základe dodacieho listu

- vo zväzkoch, vytriedené

Dodávanie

-     dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia

-     môže na dodávanie využiť iný podnik

Spôsob úhrady

faktúra so splatnosťou 14 dní

 

 

I.D. Marketing Slovensko, s.r.o.

Druhy

Reklamné adresované zásielky

Lehota dopravy

dohodou

Garancia

paušálna náhrada za stratu vo výške ceny za dodanie

Minimálna hmotnosť

50 g

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo (alebo iná dohoda), rovnaké, zväzkované

Minimálne rozmery

140 mm (dĺžka) x 90 mm (šírka)

Maximálne rozmery

364 mm (dĺžka x 265 mm (šírka) x 200 mm (hrúbka)

Podávanie

- v určených prevádzkach

- prijatie na základe objednávky

- vo zväzkoch

Dodávanie

-     dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia

-     právo previesť na tretiu osobu

Spôsob úhrady

hotovosť, faktúra so splatnosťou 14 dní (môže žiadať zálohu 50%)

 

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..