logo poštové služby

Cenová úroveň

Spoločnosť

Názov a druh

Do hmotnosti

Cena oslobodená od DPH

Poznámka

Slovenská pošta, a.s.

Doporučený list 1. trieda

50g*

1,20 €

* Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky plochého tvaru presahuje rozmery (235xx165x5mm) alebo keď je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienky SP, uplatní sa cena do 100 g.

- Doporučené listy sú oslobodené od DPH

100g

1,30 €

500g

1,40 €

1000g

1,80 €

2000g

2,80 €

Doporučený list 2. trieda

50g*

1,00 €

100g

1,10 €

500g

1,20 €

1000g

1,60 €

2000g

2,60 €

Poistený list 1. trieda do 30 €

50g

1,40 €

- Poistené listy sú oslobodené od DPH.

 

 

100g

1,50 €

500g

1,60 €

1000g

2,00 €

2000g

3,00 €

Poistený list 1. trieda do 250 €

50g

1,70 €

100g

1,80 €

500g

1,90 €

1000g

2,30 €

2000g

3,30 €

Poistený list 1. trieda do 500 €

50g

2,10 €

100g

2,20 €

500g

2,30 €

1000g

2,70 €

2000g

3,70 €

Poistený list 2. trieda do 30 €

50g

1,20 €

100g

1,30 €

500g

1,40 €

1000g

1,80 €

2000g

2,80 €

Úradná zásielka Štandard

(doporučene+do vlastný rúk+doručenka)

50g*

1,30 €

* Ak ktorýkoľvek rozmer zásielky plochého tvaru presahuje rozmery (235xx165x5mm) alebo keď je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienky SP, uplatní sa cena do 100 g.

- Úradné zásielky sú oslobodené od DPH.

 

100g

1,40 €

500g

1,50 €

1000g

1,90 €

2000g

2,90 €

Úradná zásielka Plus (doporučene+do vlastný rúk+doručenka+opakované doručenie na žiadosť odosielateľa)

50g*

1,60 €

100g

1,70 €

500g

1,80 €

1000g

2,20 €

2000g

3,20 €

 

Zľavy

technologické - označovanie, polepovanie, zväzkovanie

min. mesačný podaj 10 000 ks

 

 

celoročné technologické zľavy

min. ročne vyplatené tech. zľavy od 1660 €

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..