logo poštové služby

Ostatné

Evidované listy sú:

  • poštová služba (t.z. môže poskytovať len registrovaný poštový podnik; riadi sa Zákonom č. 507/2001 Z.z. o poštových službách)
  • univerzálna služba (t.z. je povinný poskytovať univerzálny poštový podnik - Slovenská pošta,a.s.)
  • vyhradená služba (t.z. evidované listy do 50 g a úradné zásielky do vlastných rúk môže distribuovať len univerzálny poštový podnik - Slovenská pošta,a.s.)

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..