logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

Doporučený list 1. triedy

Doporučený list 2. triedy

Poistený list 1. triedy

Poistený list 2. triedy

Úradná zásielka Štandard

Úradná zásielka Plus

Lehota dopravy

D+1*

D+2

D+1

D+2

D+2

D+2

Popis

dostanete doklad o jej odoslaní (so službou Info web alebo Doručenka dostanete aj informáciu o  jej dodaní)

- v prípade nesplnenia lehoty dopravy na základe reklamácie vrátenie ceny za 1. triedu

dostanete doklad o jej odoslaní

dostanete doklad o jej odoslaní a môžete si ho poistiť do 30 €, 250 € alebo 500 € (so službou Info web alebo Doručenka dostanete aj informáciu o  jej dodaní)

 - v prípade nesplnenia lehoty dopravy na základe reklamácie vrátenie ceny za 1. triedu

dostanete doklad o jej odoslaní a máte ho poistený do hodnoty 30 €

dostanete doklad o jej odoslaní a doklad o jej dodaní adresátovi (adresátovi sa ju pošta pokúsi doručiť 1x)

dostanete doklad o jej odoslaní a doklad o jej dodaní adresátovi (adresátovi sa ju pošta pokúsi doručiť opakovane)

korešpondencia do vlastných rúk účastníkom súdnych konaní a konaní pred správnymi orgánmi v rámci SR (len oprávnení odosielatelia)

Maximálna hmotnosť

2 kg

Obal

- len v uzatvorenom obale

poistený list:

- SP poskytuje na poistené listy plastové obálky dvoch rozmerov:

malá - 19,5 x 25,5 cm 

veľká - 24,5 x 36,5 cm

- obidva typy obálok sú k dispozícii s menšou alebo väčšou bočnou chlopňou (väčšia obsahuje puzdro na doklady)

- možné použiť aj obálky, ktoré schválila SP

úradné zásielky:

- len špeciálne doručenkové obálky, ktorých úpravu schválila SP

Podávanie

- na všetkých poštách, poštách partner, poštových strediskách, u  motorizovaných doručovateľov alebo zmluvne (zberné jazdy, P.O.Boxy)

- zásielka sa podáva s podacou potvrdenkou (podací lístok, podací hárok), ktorú vám poskytne každá pošta, prípadne si ju môžete stiahnuť na www.posta.sk (slúži aj pre prípadné reklamácie)

Dodávanie

dodávajú sa za podmienky potvrdenia prevzatia (podpis, prípadne pečiatka)

Spôsob úhrady

hotovosť, poštové známky, prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj

 

 

*D+...dní  (dátum podania + počet pracovných dní na dodanie; napr. D+1 dodané najneskôr nasledujúci pracovný deň)

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..