logo poštové služby

Doplnkové služby

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

DHL Express (Slovakia), s.r.o.

DHL JETLINE,

DHL SPRINTLINE, DHL SECURELINE, DHL SAME DAY,

DHL DOMESTIC EXPRESS 9:00,

DHL DOMESTIC EXPRESS 12:00

Poistenie

Finančná ochrana proti všetkým rizikám voči fyzickej strate alebo poškodeniu zásielky.

Balenie

 

DHL za poplatok ponúka širokú škálu obalového materiálu.

Nebezpečný tovar

Preprava nebezpečného tovaru v súlade s predpismi IATA a ADR.

Neštandardné vyzdvihnutia a doručenia

 

Mimo normálnych pracovných hodín, cez víkendy alebo sviatky.

Informácia o doručení

 

Doklad o doručení zásielky sa odosiela faxom alebo e-mailem späť odosielateľovi.

Doklad o doručení

Potvrdenie faxom, e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom SMS

Opakované doručenie

 

Opakované doručenie zásielky po prvom neúspešnom pokuse.

Doručenie do vzdialených oblastí

 

Doručenie zásielky aj do ťažko dostupných oblastí.

Osobné vyzdvihnutie

 

Vyzdvihnutie zásielky osobne na pobočku DHL.

 

 

GoGreen

Výpočet CO2 pre každú zásielku.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

Slovenská pošta, a.s.

Expres Kuriér a Expres Kuriér 60

 

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi v hotovosti alebo na bankový účet.

Poistenie

Poistenie zásielky pre prípad jej nedodania adresátovi, jej poškodenia až do výšky poistnej sumy.

Track&Trace

Informácia o pohybe a výsledku dodania zásielky je k dispozícii v deň doručovania do 20.00 h na www.posta.sk alebo Zákazníckom servise. 

Do vlastných rúk

Dodanie zásielky len adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po potvrdení jej prevzatia.

Krehké

Osobité zaobchádzanie. Povinná služba pre veci krehké a ľahko rozbitné (napr. sklo, porcelán, elektronika a pod.).

Avízo

Oznámenie príchodu zásielky jej adresátovi prostredníctvom SMS správy v deň jej doručovania.

Info o doručení

Písomné informovanie odosielateľa o dodaní zásielky do troch pracovných dní.

V deň podania

Doručenie zásielky adresátovi ešte v ten istý deň, v ktorý bola podaná - vybrané miesta.

Storno zásielky na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

Neukladať

Zásielka označená poznámkou „Neukladať"sa vráti späť jej odosielateľovi, a to ihneď po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

Predĺženie odbernej lehoty

Adresát na základe žiadosti predĺži odbernú lehotu pre zásielky na max. 30 dní.

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

Opakované doručenie a Druhé opakované doručenie

Zásielka sa opakovane doručí na žiadosť  adresáta najskôr nasledujúci prac. deň.

Doručenie na inú adresu

Nahlásenie zmeny adresy doručenia odosielateľom alebo adresátom pri doručení.

Splnomocnenie

Adresát splnomocní  ktorúkoľvek plnoletú osobu na preberanie zásielok (aj zásielok do vlastných rúk).

Odopretie prijatia

Adresát  odoprie prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní a podpíše sa.

Výplatné uhrádza adresát

Zmluvná služba, kedy výplatné za zásielku uhrádza po jej dodaní adresát.

 

 

 

Expres Kuriér 60

Storno dobierky

Ak sa zásielka ešte nedodala, možnosť zrušiť výber dobierkovej sumy na základe žiadosti odosielateľa.

Doručiť v sobotu

Doručenie vykonané v sobotu len do vybraných miest Slovenska.

Expres Kuriér

Prednostné doručenie (10) a (14)

Doručenie zásielky do 10.00 hod alebo do 14.00 hod.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

TNT Expreess Worldwide, s.r.o.

Sameday,

9:00 Express,

10:00 Express,

12:00 Express, Express

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie

Poistenie pre prípad straty alebo poškodenia do 25 000 €.

 

Výnimočné časy vyzdvihnutia a doručenia

Vyzdvihnutie a doručenie po skončení pracovného dňa

doručenie aj cez víkendy a sviatky,

ak je to potrebné.

Prioritné vybavenie

Zásielke je venovaná prioritná pozornosť počas celej doby prepravy.

Express

Obalový materiál

Plastové a kartónové obálky pre dokumenty rôznych rozmerov;

krabice pre 2 kg, 5 kg, 8 kg a 12 kg zásielky; obaly BottlePaky pre bezpečnú prepravu kvapalín, ako sú napríklad fľaše s vínom.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

TEN Expres Slovakia, s.r.o.

Parcel, Cargo

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi na bankový účet do 7 prac. dní od dodania. Max. hodnota 6638,78 €. Od 2,02 € s DPH.

Prepravu hradí príjemca

Výplatné za zásielku pri dodaní hradí adresát.

 

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00, City Service, DPD CLASSIC, DPD Home,

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi na bankový účet. do 10 prac. dní od dodania. Max. hodnota 6640 €. Príjemca môže uhradiť do 14 dní.

DPD 10:00, DPD 12:00, DPD 18:00, City Service, DPD CLASSIC,

Malý balík

 

Zvýhodnená cena pre 3 kg balík v špeciálnych obálkach (45 x 35 cm, alebo 55 x 45 cm).

WineLogistics

 

Doručenie vína alebo sektu v špeciálnych kartónových obaloch rôznych veľkostí.

ID-check

Doručenie do vlastných rúk.

Výmenný balík

Výmenou za doručený balík vyzdvihne odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta.

 

Vyžiadaná preprava

Prevzatie tovaru a doručenie vám alebo tretej osobe.

Sobotňajšie doručenie

Doručenie v sobotu do 17.00 h do vybraných miest (8 kraj. miest, Nové Zámky, Lučenec).

DPD Home

IVR

Na zákazníckom telefónnom čísle DPD má zákazník možnosť získať informácie o stave zásielky na základe zadania čísla balíka aj pomocou tónovej voľby.

SMS avízo

Avizovanie doručenia balíka jeden deň pred príchodom kuriéra DPD formou SMS správy na mobilný telefón príjemcu. Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenie odpoveďou na interaktívnu sms.

Zmena termínu alebo adresy doručenia zásielky

Po prvom pokuse o doručenie môže príjemca zmeniť termín alebo adresu dodania zásielky cez web.

Reporty

Odosielateľ si môže objednať reporty o zásielkach.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

ReMax Courier Service, s.r.o.

 

 

SK Pack, SK Pack 10:00,  SK Pack 12:00, SK Direct, BA Express, BA Štandard, BA Zajtra

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi na bankový účet. do 7 prac. dní od dodania. Max. hodnota 1660 €.

Pripoistenie

Pripoistenie zásielky s hodnotou nad 165,97 €.

Potvrdenie dokumentov

Potvrdenie dokumentov k zásielke pri jej doručení a spätné zaslanie potvrdených dokumentov odosielateľovi.

Doručenie v sobotu

Doručenie v sobotu so 100% príplatkom.

Čakanie kuriéra

Poplatok za zdržanie kuriéra. Prvých 10 min bez poplatku.

Pravidelne sa opakujúce zásielky

Kuriér automaticky objednaný na určitú hodinu po dohode, bez telefonátu až do odvolania.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

DER KURIER Slovakia, s.r.o.

Slovensko

Platí adresát

Výplatné za zásielku pri dodaní hradí adresát.

 

Potvrdenie doručenia

Informácia odosielateľovi kto a presne kedy prevzal zásielku.

Poistenie

Osobitná poistka pre zásielky nad hodnotu 332 €, nahlásenie deň vopred.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

Slovak parcel service, s.r.o. UPS

Expres, Do 9.00, Do 12.00

Dobierka

Vydanie zásielky adresátovi  len po uhradení sumy stanovenej odosielateľom. Suma sa vyplatí odosielateľovi na bankový účet. Max. hodnota 3 300 €.

Sobotné doručenie

Zásielky podané v piatok doručené v sobotu v mestách servisných stredísk - príplatok 3,32 e

Preprava vína

„Wine Box"

Preprava vínových fliaš v špeciálnych kartónoch.

Potvrdenie

o doručení

zásielky

Potvrdenie o doručení

môže byt zaslané elektronicky

alebo poštou.

Spätné zaslanie

dokumentov

(R.O.D.)

Spätné zaslanie dokumentov, ak zákazník komunikuje elektronicky (softvér SK Ship).

Poistenie

zásielky

Poistenie na základe dohody.

Telefonické

avízo

Doručujúci kuriér kontaktuje

príjemcu zásielky minimálne 1 hod.

pred prvým pokusom o doručenie

a informuje ho o predpokladanom

čase doručenia.

e-mail notifikácia

 

Odosielateľ môže využitím tejto

služby informovať príjemcu

prostredníctvom emailu o expedícii

zásielky.

Sledovanie

zásielok

Celú trasu zásielky od jej vybratia

až po dodanie možno sledovať

na internetovej stránke

www.sps-sro.sk.

Objednávka

vyzdvihnutia

na vzdialenej

adrese

Zákazník si môže prostredníctvom

preddefinovaného formuláru

objednať vyzdvihnutie

na vzdialenej adrese a doručiť

zásielku k nemu alebo

na tretiu adresu.

Príprava

dokumentácie

Bezplatne dodávaný softvér

SK Ship Vám pripraví sprievodnú

dokumentáciu pre domestikové

zásielky a pokiaľ využívate

internetové pripojenie, umožní

uskutočniť automatický prenos dát

o zásielkach do našich systémov.

Naviac Vám umožňuje viesť si kompletnú evidenciu zásielok podľa

rôznych kritérií.

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

Aramex CZ, s.r.o., o.z.

Aramex Basic

Dobierka (do 3333 €)

 

Doobedňajšie doručenie

Doručenie zásielky do 12.00. + 50% prirážka k cene

Poistenie

0,5% z hodnoty

Track shipment

Informácia o pohybe a výsledku dodania zásielky na www.aramex.sk. 

 

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

GLS Slovakia, s.r.o.

Express Parcel, Express SmallParcel

Cash Service (Dobierka)

 AddOnInsurance

 

Inkaso hodnoty balíka, na základe inštrukcií odosielatela. Zúctovanie a prevod dobierky prebehne automaticky, najmenej dvakrát do týždna, tuzemské bankové poplatky znáša GLS.

Service (Pripoistenie)

Pripoistenie pri hodnote nad 331,94 €.

 

PickShip Service, PickRentrun Service.

 

Z poverenia odosielateľa na určenom mieste preberie balík a doručí ho na udanú adresu alebo poverovateľovi.

Exchange Service (Výmena balíkov) GLS

 

Výmenou za doručený balík vyzdvihne odosielateľovi iný balík nachádzajúci sa u adresáta.

 

StandbyService (Vyzdvihnutie príjemcom)

 

Adresát si môže prevziať balík v depe pocas pracovnej doby, po dohode s vedúcim depa.

 

DayDefinite Service (Doručenie v určený deň)

 

Odosielateľ si vopred zvolí deň, kedy GLS doručí balík adresátovi do 5 pracovných dní po jeho podaní.

Garanted 24Service (Zaručene na ďalší deň)

 

V prípade objednania služby garancia, že za balíky nedoručené na druhý pracovný deň vinou GLS, Vám GLS vráti cenu za prepravu a dvojnásobok príplatku za službu.

PrivateDelivery Service (Dorucenie na súkromnú adresu)

Doručenie balíka súkromnej osobe v pracovnom čase v mestách vybavených depami aj medzi 17 a 20 hod.

 

ScheduledDelivery Service (Časovo vymedzené doručenie)

 

Odosielateľ môže požiadať o doručenie balíka vo vopred určenom dvojhodinovom časovom intervale medzi 8:00 a 20:00 hod.

 

AddressedOnly Service (Doporucený balík)

Odosielateľ určí osobu, ktorá prevezme balík.

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..