logo poštové služby

Hybridná pošta

Hybridná pošta je komplexné riešenie zabezpečenia výroby, balenia, triedenia zásielok a ich zaslania adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Podanie „zásielok" sa realizuje elektronicky - zaslaním alebo odovzdaním údajov. V súčasnosti na Slovensku ide zväčša o zásielky doručované bez potvrdenia prevzatia.Doručovanie zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008 je plne liberalizované a v súlade s Vyhlásením MDPT SR  legálne v Slovenskej republike. 

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • bankové výpisy
 • zmluvy, objednávky a faktúry
 • oznámenia
 • osobná a firemná korešpondencia
 • časopisy, katalógy, brožúry
 • informačné materiály

Určené pre:

 • všetkých, ktorí komunikujú s väčším počtom zákazníkov

Výhody:

 • nízke náklady
 • komplexná služba (tlač, obálkovanie distribúcia = jeden dodávateľ)
 • profesionálny a jednotný design
 • možnosť personalizácie príloh aj potlače obálok (trans promo)
 • máte potvrdenie o prijatí súboru s elektronickými údajmi určenými na tlač a následnú distribúciu

Nevýhody:

 • vhodná len pre väčšie jednorázové počty zásielok
 • potrebné mať podklady pre obsah zásielky v elektronickej podobe

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..