logo poštové služby

Základný popis služby

 

Kolos, s.r.o.

Druhy

HYBRID DIRECT.MAIL

HYBRID TRANSACTION.MAIL

Popis

produkcia a balenie mailových zásielok a ich adresné doručovanie

produkcia a balenie hromadnej firemnej korešpondencie a transakčných zásielok a ich adresné doručovanie

Hmotnosť

bez obmedzenia

Minimálna početnosť

5000 ks jednorazovo

Podávanie

- v určených prevádzkach

Dodávanie

-     dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia alebo osobne

-     môže na dodávanie využiť iný podnik

Spôsob úhrady

faktúra so splatnosťou 14 dní

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..