logo poštové služby

Korešpondencia

Korešpondencia (listy alebo dokumenty) sú poštové zásielky, ktoré sú zasielané adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke. Ich prebratie adresát nepodpisuje.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • bankové výpisy
 • zmluvy, objednávky a faktúry
 • oslovenia
 • osobná a firemná korešpondenica
 • časopisy, katalógy
 • drobné predmety

Určené pre:

 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • fyzické osoby - občanov 
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • môžete osloviť kohokoľvek (občanov alebo firmy)
 • môžete osloviť zákazníkov na celom Slovensku aj vo svete

Nevýhody:

 • nemáte doklad o podaní konkrétnej zásielky (odporúčame evidované produkty napr. evidované listy, expresné zásielky, hybridná pošta - potvrdenie elektronického súboru s adresami)
 • nemáte potvrdenie adresáta o jej prevzatí
 • slabá garancia doručenia
 • žiadne alebo malé náhrady za nekvalitu doručenia

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..