logo poštové služby

Doplnkové služby

Spoločnosť

Názov a druh

Popis

Slovenská pošta, a.s.

Odpovedná služba

Zásielku označenú poznámkou „Odpovedná zásielka - poštovné uhrádza prijímateľ" podáva odosielateľ bezplatne. Výplatné uhrádza po jej dodaní adresát.

Storno zásielky na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

Neukladať

Zásielka označená poznámkou „Neukladať"sa vráti späť jej odosielateľovi, a to ihneď po prvom neúspešnom pokuse o jej doručenie.

Nedoposielať

Zásielka označená poznámkou „Nedoposielať", nie je doposlaná za adresátom na inú adresu.

Uložiť ...dní

Zásielka označená poznámkou „Uložiť .... dní", je uložená na pošte podľa požiadavky odosielateľa a nie max. 18 dní.

Nevrátiť

Zásielka označená poznámkou „Nevrátiť, ktorú nebolo možné doručiť jej adresátovi sa uloží a  nevráti sa späť jej odosielateľovi.

Späť:

Zásielka označená poznámkou „Späť." sa vráti na uvedenú adresu, nie na adresu odosielateľa.

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

Časové doposielanie

Adresátovi sú  na základe žiadosti doposielané zásielky na novú adresu v určitom období.

Kolos, s.r.o.

 

Druhý pokus dodania

Na základe dohody s odosielateľom vykonaný druhý pokus dodania.

 

Vyzdvihnutie nedodaných zásielok

Na základe dohody si odosielateľ môže vyzdvihnúť nedodané zásielky.

Úložná lehota

Max. 1 mesiac

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..