logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

List 1. triedy

List 2. triedy

Lehota dopravy

D+1*

D+2

Maximálna hmotnosť

2 kg, korešpondenčný lístok /pohľadnica do 20g

Rozmery

lístok:
min.: 14 x 9 cm, max.: 23,5 x 12 cm

list pravidelných tvarov:
min.: 14 x 9 cm, max: d + š + h (hrúbka) = maximálne 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm

list nepravidelných tvarov:
min.: vzdialenosť dvoch najvzdialenejších okrajových bodov zásielky je min. 14 cm, max.: vzdialenosť dvoch najvzdialenejších okrajových bodov zásielky je max. 60 cm

list vo zvitku:
min.: d + 2x priemer je minimálne 17 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť menší ako 10 cm; max.: d + 2x priemer je maximálne 104 cm, pričom najväčší rozmer nesmie byť väčší ako 90 cm

Obal

 • v uzatvorenom obale alebo bez obalu (napr. korešpondenčný listok, pohľadnica
 • obaly listov môžu byť bielej alebo svetlopastelovej farby, inej farby len v prípade, ak sú označené bielym adresným štítkom

Podávanie

na všetkých poštách, poštách partner, prostredníctvom poštových schránok

Dodávanie

dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia

Spôsob úhrady

hotovosť, poštové známky, prevod, úver poštovného, výplatný/frankovací stroj

*D+...dní  (dátum podania + počet pracovných dní na dodanie; napr. D+1 dodané najneskôr nasledujúci pracovný deň)

 

 

Kolos, s.r.o.

Druhy

INFO.MAIL

Lehota dopravy

D+2

Minimálna hmotnosť

50 g

Maximálna hmotnosť

5 kg

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo

Minimálne rozmery

rovnajúce sa alebo menšie ako 364 mm (dĺžka) x 256 mm (šírka) x 16 mm (hrúbka)

Maximálne rozmery

400 mm (dĺžka) x 300 mm (šírka) x 250 mm (hrúbka)

Podávanie

 • v určených prevádzkach
 • prijatie na základe dodacieho listu
 • vo zväzkoch, vytriedené

Dodávanie

 • dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia
 • môže na dodávanie využiť iný podnik

Spôsob úhrady

faktúra so splatnosťou 14 dní

 

 

I.D. Marketing Slovensko, s.r.o. 

Druhy

Listy

Lehota dopravy

dohodou

Garancia

paušálna náhrada za stratu vo výške ceny za dodanie

Minimálna hmotnosť

50 g

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo (alebo iná dohoda), rovnaké, zväzkované

Minimálne rozmery

140 mm (dĺžka) x 90 mm (šírka)

Maximálne rozmery

364 mm (dĺžka x 265 mm (šírka) x 200 mm (hrúbka)

Podávanie

 • v určených prevádzkach
 • prijatie na základe objednávky
 • vo zväzkoch

Dodávanie

 • dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia
 • právo previesť na tretiu osobu

Spôsob úhrady

hotovosť, faktúra so splatnosťou 14 dní (môže žiadať zálohu 50%)

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..