logo poštové služby

Kuriérske služby

V súčasnosti neexistuje jednoznačný výklad kuriérskych služieb a tak bežne dochádza k situáciám, že sa tento pojem používa v rôznom význame. Vo voľnom zozname živností je v poznámke ku kuriérskej službe uvedené, že "v rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona o poštových službách."

V paxi to znamená, že kuriérska služba nepatrí medzi poštové služby, pričom jej poskytovateľ nezabezpečuje triedenie poštových zásielok v distribučnom (spracovateľskom) centre. Kuriérska spoločnosť na základe požiadavky zákazníka (väčšinou telefonicky) prevezme u neho predmet, tovar alebo inú vec a priamo od neho ju v čo najskoršom čase doručí určenému prijímateľovi. To znamená, že tovar bez napr. potreby jeho označenia poštovou adresou odchádza prostredníctvom kuriéra priamo od objednávateľa služby k prijímateľovi.

Aj z uvedeného je zrejme, že tento druh služby sa zamieňa predovšetkým s expresnými službami, dokonca priamo poskytovatelia expresných služieb používajú na označenie týchto služieb pojem kuriérske služby.

 

 Právne aspekty

  • podnikanie v kuriérskych službách upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, pričom ide o voľnú živnosť
  • v rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku podľa zákona č.507/2001 Zb. o poštových službách
  • v záujme jednoznačného odlíšenia od poštových služieb a expresných služieb sa očakáva ich jasná špecifikácia v novele zákona č.507/2001 Zb. o poštových službách

 

Rozdiel medzi kuriérskymi, expresnými a neexpresnými poštovými službami

Všeobecne neexistuje žiadna oficiálna definícia, ktorá by jasne formulovala rozdiely. Do úvahy podľa doterajšej praxe ich poskytovania pripadajú tieto:

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..