logo poštové služby

Neadresné zásielky

Neadresné zásielky (letáky) sú reklamné zásielky, ktoré sú adresované zákazníkom do poštových schránok alebo na iné prístupové miesta.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • letáky
 • brožúry
 • prospekty
 • časopisy a noviny
 • katalógy a iné reklamné tlačoviny

Určené pre:

 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • fyzické osoby - občanov 
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • môžete osloviť kohokoľvek (občanov alebo firmy)
 • môžete osloviť zákazníkov na celom Slovensku alebo si vybrať región
 • môžete propagovať čokoľvek 
 • nepotrebujete adresy zákazníkov
 • najlacnejšia reklama (jedna domácnosť má cca. 3 členov, t.z. reklama na jedného zákazníka Vás stojí len cca. 0,004 €)

Nevýhody:

 • táto reklamná zásielka je neosobná (odporúčame iné osobnejšie produkty napr. korešpondencia, direkt mail, evidované listy)
 • nemusí si ju zákazník prečítať 
 • slabá garancia doručenia
 • žiadne alebo malé náhrady za nekvalitu doručenia

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..