logo poštové služby

Periodická tlač

Periodická tlač (noviny, časopisy, periodiká) sú poštové zásielky, ktoré sú zasielané adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke a majú minimálne periodicitu vydávania dvakrát za rok. Ich prebratie adresát nepodpisuje.

Periodické zásielky nie sú - inzertné a reklamné noviny.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • noviny
 • časopisy
 • brožúry
 • katalógy

Určené pre:

 • vydavateľstvá
 • zásielkové obchody
 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • lacnejšia ako korešpondencia a direct mail
 • môžete osloviť kohokoľvek (občanov, firmy, školy)
 • môžete osloviť svojich zákazníkov zo svojej databázy (predplatiteľov, zákazníkov zásielkového obchodu) na celom Slovensku 
 • rýchle doručenie tlače
 • katalógové oslovenie je vhodné pre zákazníkov, ktorí nepreferujú internetové nákupy
 • môžete si ich dať zabaliť

Nevýhody:

 • potrebujete adresy zákazníkov alebo predplatiteľov
 • nemáte potvrdenie adresáta o jej prevzatí
 • slabá garancia doručenia (obdobne ako korešpondencia a direkt mail)
 • žiadne alebo malé náhrady za nekvalitu doručenia
 • silná konkurencia v podobe priameho nákupu novín a časopisov

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..