logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

Periodická tlač štandard

Periodická tlač plus

Periodický katalóg

Popis

- dodávanie registrovaných periodík (Ministerstvo kultúry)

- obsahuje jeden výtlačok alebo viac výtlačkov toho istého titulu

- dodávanie registrovaných periodík  (Ministerstvo kultúry)

- obsahuje jeden výtlačok alebo viac výtlačkov toho istého titulu

- v rámci služby predspracovanie:

- balenie do fólie,

- označenie adresným štítkom,

- prikladanie a vkladanie reklamných príloh

- dodávanie periodík určených na vlastnú propagáciu

- registrácia v SP

- obsahuje jeden výtlačok

- môže obsahovať ešte jeden výtlačok do 30g, ktorý je určený na podporu predaja inej osoby

Lehota dopravy

D+2

D+1

denná tlač - D+0

D+4

Maximálna hmotnosť

15 kg

2 kg

Minimálna periodicita

2 x ročne

Minimálna početnosť

1 000 ks/mesiac

 

150 000 ks / rok

Rozmery

min.: do 2 kg = 14 x 9 cm

nad 2 kg = aspoň 1 plocha zásielky je 20 x 15 cm

max.: do 2 kg = 25 x 35,3 cm; hrúbka 3 cm

nad 2 kg = 150 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov a súčasne 300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu meraného v inom smere ako dĺžka

min: 14 x 9 cm

max.: 25 x 35,3 cm; hrúbka 3 cm

Periodické zásielky bez obalu:

min.: 14 x 9 cm

max.: 23,5 x 16,5 cm

Obal

- výtlačky bez obalu alebo v obaloch

- zásielky označené adresným štítkom

- do 2 kg vo zväzkoch

- viac výtlačkov spolu zabalené, nad 3 kg aj previazané

 

 

 

 

- na základe zmluvy

- potvrdené na dodacom liste

- do 2 kg vo zväzkoch

Podávanie

- na dohodnutých poštách

- zásielky sa podávajú s dokladom Kniha výplatného

- na dohodnutých poštách

- zásielky sa podávajú s dokladom Kniha výplatného

Dodávanie

- dodávajú sa bez potvrdenia prevzatia

- do 2 kg - do poštových schránok

- nad 2 kg - oznamované a vydávané na pošte

Spôsob úhrady

hotovosť, poštové známky, prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj

faktúrou s lehotou splatnosti 14 dní

hotovosť, poštové známky, prevod z účtu, úver poštovného, výplatný stroj

 

 

Kolos, s.r.o.

Druhy

INFO.MAIL

Lehota dopravy

D+4

Minimálna hmotnosť

50 g

Maximálna hmotnosť

5 kg

Minimálna početnosť

1000 ks jednorazovo

Minimálne rozmery

rovnajúce sa alebo menšie ako 364 mm (dĺžka) x 256 mm (šírka) x 16 mm (hrúbka)

Maximálne rozmery

400 mm (dĺžka) x 300 mm (šírka) x 250 mm (hrúbka)

Podávanie

  • v určených prevádzkach
  • prijatie na základe dodacieho listu
  • vo zväzkoch, vytriedené

Dodávanie

  • dodávané do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia
  • môže na dodávanie využiť iný podnik

Spôsob úhrady

faktúra so splatnosťou 14 dní

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..