logo poštové služby

Poštové peňažné služby

Poštové peňažné služby (poukážky, šeky alebo poukazy) sú služby, ktorými sa zasielajú peňažné hotovosti adresátom podľa adresných údajov uvedených na zásielke/doklade alebo sa používajú ako sprievodný doklad k zásielkam na dobierku. Peniaze je možné poslať nasledovnými spôsobmi:

 • hotovosť - hotovosť
 • hotovosť - bankový účet
 • bankový účet - hotovosť.

Ich odoslanie sa potvrdzuje a prebratie sa potvrdzuje alebo je registrované.

Čo je vhodné týmto spôsobom zasielať?

 • platby za služby alebo tovar (napr. elektrina, mobil, splátky úverov) 
 •  vyplatenie peňazí (preplatky, dividendy, odmeny, reklamačné a poistné náhrady)
 • peniaze za tovar na dobierku
 • hotovosť pre akékoľvek životné situácie (v prípade núdze, pomoc nadáciám, kúpa tovaru..)

Určené pre:

 • občanov
 • živnostníkov
 • právnické osoby
 • štátnu a verejnú správu
 • neziskové organizácie

Výhody:

 • môžete poslať komukoľvek (občanom alebo firmám, aj sami sebe)
 • môžete posielať na Slovensku aj do zahraničia 
 • máte doklad o zaslaní peňazí 
 • môžete použiť na pravidelne opakujúce sa platby, jednorazové platby alebo zaslanie preplatkov
 • prevzatie potvrdzuje adresát alebo je registrované bankou adresáta
 • keď z akéhokoľvek dôvodu nechcete alebo nemôžete využiť bezhotovostné finančné operácie (banka - banka)
 • garancia doručenia peňazí
 • môžete peniaze poslať do vlastných rúk, adresát ich môže dostať aj do niekoľkých minút, hodín (rýchlejšie ako cez banky)

Nevýhody:

 • hotovosť sa zväčša nedoručuje adresátovi, len sa oznamuje a adresát si musí prísť prevziať peniaze osobne na určené miesto
 • ak sa posiela hotovosť do bánk, môže pripísanie peňazí na účet trvať dlhšiu dobu (podmienky banky)
 • hotovostné prevody sú drahšie ako bezhotovostné prevody (okrem služby SIPO - občan bezplatne)
 • hotovostné prevody si zväčša vyžadujú osobný kontakt s poskytovateľom peňažnej služby a vypísanie sprievodných dokladov

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..