logo poštové služby

Doplnkové služby

Spoločnosť

K službe

Názov a druh

Popis

Slovenská pošta, a.s.

Poštový poukaz na účet

Poštový poukaz ekonomický Poštový poukaz na adresu

Storno na podaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola z pošty odoslaná.

Tlač dokladov

Na základe objednávky je možné zabezpečiť tlač poukazov - čistých, čiastočne alebo úplne vyplnených. Objednávka je na www.posta.sk.

Poštový poukaz na výplatu

Poštový pokaz na adresu

Do vlastných rúk

Dodanie zásielky len adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po potvrdení jej prevzatia.

Doručenka

 

Tlačivo s potvrdením prevzatia  adresátom sa vráti späť odosielateľovi zásielky.

Storno zásielky na dodaji

Vrátenie zásielky jej odosielateľovi, ak ešte nebola dodaná adresátovi.

Nedoposielať

Zásielka označená poznámkou „Nedoposielať", nie je doposlaná za adresátom na inú adresu.

Vylúčenie náhradného prijímania zásielok

Adresát na základe žiadosti vylúči určené osoby z prijímania jemu adresovaných zásielok.

Časové doposielanie

Adresátovi sú  na základe žiadosti doposielané zásielky na novú adresu v určitom období.

Splnomocnenie

Adresát splnomocní  ktorúkoľvek plnoletú osobu na preberanie zásielok (aj zásielok do vlastných rúk).

Poste restante

Zásielka označená poste restante a názvom pošty sa nezasiela na adresu ale na poštu. Na základe dohody odosielateľa a adresáta.

Odopretie prijatia zásielky

Adresát  odoprie prijatie zásielky ihneď pri jej preberaní a podpíše sa.

Poštový poukaz na výplatu

Do vlastných rúk - splnomocnenie vylúčené

Dodanie poukázanej sumy len adresátovi, resp. jeho zákonnému zástupcovi bez možnosti dodania splnomocnenej osobe.

Zaručená lehota dodania

Dodanie Poštového poukazu najneskôr druhý pracovný deň po dni prijatia.

Vyplaťte dňa

Poukázaná suma sa vyplatí adresátovi najskôr v udaný deň, ktorý musí byť pracovným dňom.

 

SIPO

e-SIPO príjemca platby

Vlastné konto na www.posta.sk, odosielanie predpisov, prehľady, získavanie výstupných zostáv.

 

 

e-SIPO odosielateľ platby

Vlastné konto na www.posta.sk, prehľad platieb a platba za SIPO cez internetbanking do vybraných bánk.

 

Western Union

Zaslanie odkazu

Max. 10 slov

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..