logo poštové služby

Základný popis služby

 

Slovenská pošta, a.s.

Druhy

Poštový poukaz na účet

Poštový poukaz ekonomicky

Poštový poukaz na výplatu

Poštový poukaz na adresu

SIPO - sústredené inkaso platieb obyvateľstva

Western Union (aj do sveta)

Lehota spracovania platby

D+2*

D+2

D+2

D+1 alebo už aj D+0 - 1. trieda

D+2 - 2. trieda

 

D+0 (minúty)

Popis

vklad hotovosť - výplata bankový účet;

- používa sa aj ako sprievodný doklad pri zásielkach na dobierku;

- môže byť 2- alebo 3-dielny doklad

vklad hotovosť - výplata bankový účet;

-minimálna početnosť spracovaných dokladov 500 000 ks na jedného príjemcu;

- môže byť 2-dielny doklad; - možné využiť na základe žiadosti príjemcu platby

vklad bankový účet - výplata hotovosť

- možné využiť na základe žiadosti príjemcu platby

vklad hotovosť - výplata hotovosť;

- používa sa aj ako sprievodný doklad pri zásielkach na dobierku (2.trieda)

úhrada viacerých platieb jedným dokladom a ich prevod na bankové účty jednotlivých príjemcov; možné poslať aj preplatky;

4 druhy:

zelený: vklad hotovosť pošta

modrý: vklad inkasom z bankového účtu

fialový: vklad hotovosť u doručovateľa

červený - upomienka: vklad hotovosť 

 

vklad hotovosť - výplata hotovosť

Maximálna suma

15 000,- €

 

 

Údaje o jednotlivých platbách (prijatých, zasielaných)

-    v elektronickej alebo papierovej forme

-    čiastočné alebo kompletné údaje

-    v elektronickej alebo papierovej forme

čiastočné alebo kompletné údaje

-    v elektronickej alebo papierovej forme

 

 

-    v elektronickej alebo papierovej forme

 

 

Podávanie/zasielanie peňazí

- na všetkých poštách, poštách partner, poštových strediskách, u  motorizovaných doručovateľov

- na vybraných poštách

- s tlačivom „To send money" (zelená potlač)

- s Poštovým poukazom na účet (zelený dvoj- alebo trojdielny)

- poskytne každá pošta alebo použije odosielateľ poukaz, ktorý obdržal od príjemcu platby

- s Poštovým poukazom ekonomickým (čierno-biely s 2D kódom)

- použije adresát ten, ktorý obdržal od príjemcu platby

- odovzdanie/zaslanie súboru alebo zoznamu s adresami  a zaslanie peňazí na účet SP

- s Poštovým poukazom na adresu (modrý)

- poskytne každá pošta alebo použije odosielať poukaz, ktorý obdržal od príjemcu platby

Podľa druhu dokladu SIPO - 4 druhy:

zelený: vklad hotovosť na každej pošte

modrý: vklad inkasom z bankového účtu cez zmluvné banky

fialový: vklad hotovosť u každého doručovateľa

červený - upomienka: vklad hotovosť 

 

Dodávanie peňazí

denné úhrnné  poukázanie sumy na bankový účet v akejkoľvek banke na Slovensku

denné úhrnné  poukázanie sumy na bankový účet v akejkoľvek banke na Slovensku

na adresu podľa údajov na poukaze (alebo oznámené a vyplácané na pošte)

na adresu podľa údajov na poukaze (alebo oznámené a vyplácané na pošte)

poukázanie sumy na bankový účet v akejkoľvek banke na Slovensku

 

-  na vybraných poštách v SR

-              s tlačivom„To receive money" (žltá potlač)

Spôsob úhrady ceny za podaj (odosielateľ)

hotovosť, výplatný stroj, úver poštovného, bezhotovostne

hotovosť

prevod z účtu

hotovosť,

výplatný stroj, úver poštovného

bezplatne; hotovosť len pri platbe u doručovateľa (fialový doklad)

hotovosť

Spôsob úhrady za spracovanie (príjemca platby)

faktúra, inkaso z účtu, zníženie úhrnnej poukázanej sumy

faktúra

/

/

 

hotovosť

*D+...dní  (dátum odoslania peňazí + počet pracovných dní na spracovanie prevodu/dodanie peňazí ; napr. D+2 dodané najneskôr na druhý pracovný deň)

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..