logo poštové služby

Rozhovor s Petrom Suchardom, predsedom predstavenstva spoločnosti Cromwell a.s.

Jako klient jsem pro rozbití všech monopolů, chci mít možnost si vybírat a porovnávat. A je jedno, jestli je to při kupování televize nebo při posílání dopisu nebo balíčku. Podívejte, jaká je konkurence např. v mobilních telefonech a kam jsme se za deset let dostali. Konkurence znamená vývoj, inovace, zvyšování kvality, snižování cen a větší spokojenost klientů. A tyto atributy přinese i liberalizace poštových služeb.

 

 

NR SR schválila Zákon o poštových službách, ktorý okrem iného spúšťa od budúceho roku liberalizáciu poštových služieb, ale tiež nový model financovania univerzálnej služby. Ako hodnotíte schválené znenie zákona a v čom vidíte jeho najväčšie riziká ?

Začněme tou liberalizací - podle mě velmi správná věc, z které budou profitovat hlavně klienti. Jako klient jsem pro rozbití všech monopolů, chci mít možnost si vybírat a porovnávat. A je jedno, jestli je to při kupování televize nebo při posílání dopisu nebo balíčku. Podívejte, jaká je konkurence např. v mobilních telefonech a kam jsme se za deset let dostali. Konkurence znamená vývoj, inovace, zvyšování kvality, snižování cen a větší spokojenost klientů. A tyto atributy přinese i liberalizace poštových služeb.

Co se týká zákonu, tak se hledá cesta, jak ten trh co nejrychleji otevřít. Cesta od monopolu k otevřenému konkurenčnímu trhu určitě nebude jednoduchá, ten zákon má svoje slabá místa a některá nejednoznačná ustanovení, ale ty se doufám za čas vyřeší a vysvětlí.

Hlavní rizika vidím v tom, jak se bude litera zákona naplňovat v realitě a kolik času bude potřeba k tomu, aby podmínky na trhu byly pro všechny společnosti podobně výhodné. Zákon některé věci ponechává na dohodě mezi Slovensko poštou a jejími novými nebo staronovými konkurenty. Kdybych seděl ve vedení dosud monopolní instituce, tak by mě moc nemotivovalo si vytvářet konkurenční prostředí. Podle mě by většinu pravidel měl nastavit někdo nezávislý, např. PRÚ. Ale alespoň tato instituce bude hrát arbitra ve chvílích, kdy k dohodě nedojde.

 

Sú reálne odhady Ministerstva dopravy ohľadom výšky príspevkov do kompenzačného fondu (1,5 mil. € ročne)?

Nevím, kolik peněz se do kompenzačního fondu vybere. Upřímně s kompenzačním fondem naprosto nesouhlasím, vůbec nevěřím, že takto nastavený mechanismus může efektivně a spravedlivě fungovat Neznám žádný průmysl, kde by se konkurenti skládali na dotování toho, kdo je v daném odvětví jasně nejdominantnějším hráčem. Skládají se soukromé nemocnice, školy nebo divadla na státní? Pevně věřím, že ve velmi krátké době tento institut zanikne.

 

Aký model financovania univerzálnej služby by ste navrhovali vy?

Podle mě existují dva modely. Buď stát bude nadále vlastnit Slovenskou poštu a pak by měl univerzální službu dotovat stát, nebo se Slovenská pošta prodá a nový vlastník bude muset za předem stanovených podmínek zabezpečit i univerzální službu. Díky tomu, co mě učili na ekonomické škole a díky tomu, co kolem sebe vidím, tak preferuji soukromé vlastnictví a univerzální službu bez dotací.

 

Pripravuje vaša spoločnosť nejaké zmeny v súvislosti s liberalizáciou?

I ve vašem minulém článku byla zmínka o tom, že na Slovensku je trh již částečně liberalizovaný díky hybridní poště. A Cromwell hybridní poštu dělá již několik let. Takže pro klienty, pro které zásilky vytváříme, tak je i v řadě případů distribuujeme. Liberalizace ale umožňuje se ucházet o distibuci klientů, kteří si vytváří zásilky sami nebo je vytváří u konkurence. Takže se pro nás trh samozřejmě zvětšil. A další významná změna je možnost využít přístupu do veřejné sítě poskytovatele univerzální služby. Podmínky tohoto přístupu mohou mít vliv jak na velikost naší vlastní distribuční sítě, tak i na produkty, které budeme v rámci zaměnitelných poštových služeb nabízet.

 

Aká je vaša distribučná sieť a jej pokrytie? Plánujete ju ďalej rozširovať?

Cromwell disponuje velmi kvalitní distribuční sítí a to jak pro adresnou, tak i nearesnou distribuci. Když se ptáte na pokrytí tak je potřeba říci, že u každé takové sítě platí pravidlo, že čím je větší pokrytí, tím jsou větší náklady a marginální náklady na ty poslední procenta jsou velmi vysoké. Přesně proto se mluví o dotacích univerzální služby, protože donést jeden dopis do malinké vesnice je opravdu dost drahé. Takže doručovatele máme na celém Slovensku, ale část zásilek i my posíláme přes Slovenskou poštu, protože je to pro nás ekonomicky výhodnější. Obvykle tak 70 procent zásilek distribujeme vlastní sítí a zbytek přes Slovenskou poštu. Další rozšířování neplánujeme do té doby, než budou jasné podmínky přístupu do sítě Slovenské pošty. Kdyby se náhodou stalo, že by tyto podmínky byly pro alternativní poštové operátory nevýhodné, tak budeme uvažovat např. o spolupráci s ostatními alternativními operátory tak, abychom dosáhli co největšího pokrytí a náklady na síť si mezi sebe rozdělovali a tím si zajistili lepší efektivitu a možnost klientům nabídnout kvalitní službu za rozumnou cenu.

 

Využijete možnosť prístupu do verejnej siete poskytovateľa univerzálnej služby ?

Určitě ano. Zatím nejsou jednoznačně dané podmínky vstupu ani cena, kterou budeme platit, ale už teď jsme přesvědčeni o tom, že možnost přístupu do veřejné sítě využijeme. Stále je otevřená otázka, kam Slovenská pošta svoje konkurenty pustí, ale např. služeb třídících linek nebo možnosti doručit zásilky přímo na hlavní nebo oblastní zpracovatelské centra určitě využijeme.

 

Aké sú vaše strednodobé a dlhodobé zámery v oblasti poštových služieb? Ktorým smerom sa chcete orientovať?

Máme několik cílů v oblasti distribuce. Prvořadým cílem je spokojenost našich současných klientů, což zní jako klišé, ale distribuovat zásilky po celém Slovensku je složitý proces a my chceme, aby každá zásilka včas našla svého adresáta. Druhým cílem je získání nových klientů od konkurence. Chceme být s velkým náskokem druhým největším distributorem adresné a neadresné distribuce na Slovensku, chceme, aby se o u našich konkurentů jméno Cromwell co nejčastěji skloňovalo. K adresnému doručování faktur, výpisů finančních institucí a direct mailů možná v budoucnu přidáme doručování doporučených zásilek do vlastních rukou a díky elektronizaci společností se čím dál častěji zamýšlíme nad e-fakturami, e-doručovaním, elektronickým billingem atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..