logo poštové služby

Spracovanie zásielok

Ak sa na poštové služby pozrieme v širšom kontexte zistíme, že sú významnou súčasťou komunikácie a globálnej logistiky. Nemôžeme preto opomínať ani procesy a tovary, ktoré súvisia priamo či nepriamo s poštovými službami. V praxi to znamená, že ak chceme napríklad optimalizovať náklady na distribúciu alebo spracovanie došlých zásielok musíme sa pozrieť aj na procesy predchádzajúce samotnej distribúcii poštových zásielok a na druhej strane analyzovať činnosti, ktoré nasledujú po prevzatí došlých zásielok

Aj v tejto oblasti už v súčasnosti existuje viacero riešení a dodávateľov. Služby spracovania zásielok môžeme rozdeliť do nasledovných kategórií:

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..