logo poštové služby

AutoCont SK a. s.

Právna forma

·      akciová spoločnosť

·      zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2674/B

IČO

35 807 741

IČ DPH

SK 2020224140

Sídlo

Rusovská cesta 20

851 01 Bratislava

Vznik

1990

Služby

Monitoring tlačového riešenia, rozúčtovanie nákladov na tlač, audit a analýzy tlačového prostredia, návrhy zmien

Web stránka

www.autocont.sk

Kontakt

Tel. : +421/2/63 530 230

Fax:  +421/2/63 531 970

Email: info@autocont.sk

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..