logo poštové služby

Ako využiť poštové zásielky na reklamu

V dnešnom konzumnom svete, keď ponuka vysoko prevyšuje dopyt, platí jednoduché pravidlo:

Ak máte biznis a nik o ňom nevie, nie ste (proste umierate)

Ten, čo si to uvedomuje, permanentne, alebo z času na čas, dá o sebe svojim zákazníkom vedieť. Obtelefonuje stálu klientelu, že má niečo nové v portfóliu, navštívi ich, pošle e-mail, dá malý inzerát do novín. Tí úspešnejší (solventnejší) obetujú viac a dajú si vyrobiť reklamný spot do televízie alebo rozhlasu, billboard, prípadne sa odprezentujú na špecializovanej výstave alebo spoločenskom evente.

Zaujímavým a účinným spôsobom ako „neumrieť" a dať o sebe vedieť je využitie možností direct marketingovej komunikácie.

 

Ako ich využiť a kedy?

 1. Ak obchodujete so spotrebným tovarom alebo službami a Vašimi zákazníkmi sú občania alebo malé firmy a nemáte ich adresy v databáze, využite neadresné zásielky.
  Môžete si vybrať región, termín oslovenia. Niektoré poštové podniky Vám poradia, môžu dať vytlačiť leták, dať spätnú odozvu o doručení. Týmto spôsobom môžete poslať aj vzorky tovaru.
  Na čo nezabudnite:
  • zvoľte zaujímavú grafiku, aby si práve ten Váš leták v spleti zásielok v schránke ľudia našli a prečítali
  • zistite si koľko ich budete potrebovať
  • po distribúcii si určite porovnajte odozvy vašich zákazníkov (či sa vám zvýšil predaj, či prišlo viac zákazníkov, či sa zaujímali o novinku propagovanú v letáku).
  Neadresné zásielky
 2. Ak máte v svojej databáze klientov, ktorým chcete oznámiť niečo nové (zmena adresy, akcia, novinka), alebo ste získali databázu potenciálnych vhodných klientov pre váš biznis, určite využite direkt maily.
  Na čo nezabudnite:
  • zvoľte zaujímavú grafiku obálky, aby ste upútali
  • použite osobné oslovenie aj do listu „Vážený pán/pani M......"
  • celý text formulujte ako jedinečnú osobnú ponuku „ponúkame Vám teraz, využite šancu, len Vám, tešíme sa na stretnutie...."
  • nezabudnite uviesť kontakt na poskytnutie bližších informácií.
  Direkt mail
 3. Ak posielate svojim zákazníkom faktúry alebo bežnú korešpondenciu, Vaša zásielka - obálka môže byť vhodným nosičom vašej reklamy alebo dôležitého oznamu. Stačí dať na obálku napríklad číslo Vašej zákazníckej linky, slogan na novú službu, či odkaz na webovú stránku.
 4. Využite aj iné zásielky sa zaslanie oznamu alebo letáčiku napr. vložte do balíka, periodickej zásielky alebo inej korešpondencie.

Poštové zásielky nemusia byť pre Vás len nosičom správ, čísiel, či spôsobom pre rozvoz tovaru. Ľudia sú zvyknutí ich otvoriť a čítať, aby im neušla dôležitá informácia. Dajte im teda možnosť dozvedieť sa niečo zaujímavé aj o Vás, aby ste boli.

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..