logo poštové služby

Dohady a fámy o poštových službách

Poštové služby sú v poslednej dobe čoraz viac medializované, čo do značnej miery súvisí s pripravovanou úplnou liberalizáciou (demonopolizáciou) poštového trhu. Tá v súlade s európskou legislatívou aj na Slovensku musí nastať najneskôr od 1.1.2013. V súvislosti s touto témou sa objavujú informácie a často aj dohady o tom, čo bude s poštovými službami a ako to bude fungovať ... potom.

 

1.      Liberalizáciou zlacnejú a skvalitnia poštové služby.

 

V prípade poštových služieb nemožno tento ekonomický princíp úplne zovšeobecniť.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že už v súčasnosti je veľká časť poštových služieb poskytovaná v plne konkurenčnom prostredí (balíky, expresné zásielky, zásielky nad 50 g). No a netreba zabúdať na legálnosť hybridnej pošty, ktorá vlastne liberalizovala pri veľkých firemných zákazníkov aj trh  transakčných zásielok (výpisy z účtov, faktúry) a direct mailov do 50 g. Samotná úplná liberalizácia poštových služieb bude mať najpozitívnejší vplyv na segment stredných firemných zákazníkov. Všetky poštové služby, bez obmedzenia, budú môcť poskytovať všetky registrované poštové podniky. Jednotliví distribútori budú o svojich zákazníkov „bojovať" - kvalitou, cenou a dostupnosťou.

Na druhej strane budovanie (udržanie) poštových kamenných pobočiek pre príjem zásielok a doručovanie zásielok do všetkých kútov Slovenska je ekonomicky veľmi náročné. Skôr sa predpokladá, že liberalizáciou sa skvalitnia a zlacnejú služby pre väčších a stredných firemných zákazníkov a služby pre malých firemných zákazníkov a občanov budú obmedzené  a drahšie.

 

2.      Liberalizáciou sa výrazne zníži dostupnosť poštových služieb (poštová sieť, otváracie hodiny, doručovanie).

 

Výrazne určite  nie.  

Ide totiž o službu vo verejnom záujme. Aj naďalej bude existovať tzv. poskytovateľ univerzálnej služby (pravdepodobne Slovenská pošta). Ten v súlade s poštovou  licenciou bude musieť dodržať tzv. územnú a časovú dostupnosť služieb, zabezpečiť rovnakú kvalitu a ceny pre všetkých zákazníkov. Tieto parametre by sa výrazne nemali meniť oproti tým súčasným. V praxi to znamená, že by mala byť zachovaná súčasná sieť pôšt a poštových schránok, denná periodicita doručovania a tiež regulácia cien.

Situácia by sa mohla zmeniť v prípade, že poskytovateľ  univerzálnej služby sa dostane do výrazných ekonomických problémov v dôsledku obrovských nákladov na zabezpečenie dostupnosti služieb. Kompenzácia v podobe tzv. poštovej výhrady už totiž nebude existovať a túto „sekeru" bude musieť niekto zaplatiť. Ak sa takéto zdroje nenájdu (štátna podpora, kompenzačný fond) bude musieť dôjsť  k redukcii nákladov.

 

3. Poštový sektor  rozvojom informačných technológií nemá budúcnosť.

 

Určite nie.

Pravdou je, že budúcnosť je o komunikácii a informačných technológiách. Dnes komunikujeme rôznym spôsobom. Klasickým aj prostredníctvom poštových služieb - zasielame listy, tovar, peniaze alebo moderným IT spôsobom - listy zasielame e-mailom, prípadne aj s využitím elektronického podpisu, peniaze internetbankingom, mobilbankingom. IT rozvoj však prináša aj svoje „hrozby", má svoje obmedzenia a nie je zatiaľ plne akceptovateľný všetkými vrstvami obyvateľstva (nedôverčivosť, strach). Kam bude teda smerovať poštový trh a zameranie poštových podnikov v najbližších desaťročiach? Tovar sa aj naďalej bude zasielať klasickými neexpresnými balíkmi alebo expresnými službami ako dôsledok rozmachu obchodu a internetového obchodu. Do listov zasiahne aspoň čiastočná elektronizácia (el. podanie, el. informácia o výsledku doručenia, el. listy s el. podpismi nahradia určitú dokumentáciu). Reklamné zásielky budú aj naďalej jedným z dôležitých prostriedkov reklamy a finančné služby spolu s inými sieťovými službami pre iné subjekty, ktoré môžu využiť dostupnosť poštových sietí,budú budúcnosťou poštového sektora.


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..