logo poštové služby

Letáky - ako ich ponúkajú európske poštové správy

V rubrike Téma mesiaca sa tentoraz budeme venovať letákom, konkrétne nás bude zaujímať ako ich ponúkajú iné poštové správy, aký majú názov, podmienky poskytovania neadresného doručovania a pod. Vybrali sme 5 národných poštových operátorov, u ktorých sme sa na letáky pozreli bližšie.


Česká pošta

Česká pošta ponúka letáky pod názvom služby Roznáška informačných/propagačných materiálov (RIPM):

Informačné materiály (RIM) - napr. informácie od verejnoprávneho subjektu, politických strán a hnutí, štátnych inštitúcií, spravodajca obecného alebo krajského úradu, informačný leták ministerstva (letáky informačného charakteru sú dodané všetkým adresátom, aj tým, ktorí materiály odmietajú)
Propagačné materiály (RPM) - napr. letáky, katalógy, ukážky tovaru, oznámenia či iné prezentácie podporujúce podnikateľskú činnosť, poskytovanie služieb alebo propagáciu ochrannej známky atď. (pošta nedodá propagačné materiály tým adresátom, ktorí dali zreteľným spôsobom najavo, že propagačné materiály odmietajú)

• takto podané materiály sa dodávajú do domových schránok, dodacích schránok domácností, firiem vrátane úradov a inštitúcií alebo POBox na celom území ČR
• v rámci zefektívnenia roznášky RIMP poskytuje ČP novú podpornú službu Geomarketing (optimalizácia distribučných plánov pre letákové kampane)
• k službe RIPM neposkytuje ČP doplnkové služby
• ceny sú stanovené podľa hmotnosti materiálu a podľa pásma, do ktorého patria (pásmo A - domácnosti vo vybraných obciach a POBOX, pásmo B - domácnosti v ostatných obciach a firmy)
• doručovanie vlastnou distribučnou sieťou s celorepublikovými pokrytím
• za splnenie zákazky sa považuje, ak aspoň 90% materiálov bolo bezchybne doručených v pôsobnosti dodávacej pošty
• v roku 2013 služba RIPM prešla kvalitatívnymi zmenami (napr. štandard využívania geomarketingových nástrojov), aj napriek tomu sa nepodarilo udržať rastový trend z predchádzajúceho roku a zaznamenala pokles o 4,3 %

Kompletný cenník služby RIPM tu

Rakúska pošta

Rakúska pošta ponúka letáky pod názvom Info.Post - podľa určenia ich delí:
Info.Post Classic pre menšie množstvo a špeciálne formáty
Info.Post Collect pre strojovo spracovateľné zásielky - dodanie v obálke
Info.Post Express pre naliehavé zásielky, D+2


brožúry, letáky, kupóny alebo katalógy do domácností po celom Rakúsku
podľa reprezentatívneho výskumu rakúskych domácností sú letáky veľmi populárne pri získavaní informácií o nových výrobkoch, približne 90% Rakúšanov sa zaoberá reklamou vo svojej schránke, 55% sa rozhoduje na základe prospektov, kde bude cez víkend nakupovať (Prieskum spokojnosti zákazníkov POST AG z októbra 2010, 3,2 mil. dotazníkov, 288 000 respondentov)
prístup do 3,2 mil. domácností
geomarketing
doručenie D+5 (okrem Info.Post Express)
všetky zásielky dodávané CO2 neutral - bez záťaže životného prostredia
• online vyplnenie prepravných dokumentov

Info.Post Select - táto služba umožňuje zaslať ponuku vybraným domácnostiam, v ktorých žijú ľudia so záujmami, ktoré klient vyžaduje ako cieľovú skupinu, čiastočne adresovaná zásielka - neobsahuje meno, len adresu, na ktorej žije cieľová skupina ako napr. "Milý záhradkár"


• obchodné listy, pohľadnice, gratulácie, pozvánky, poukážky, brožúry, katalógy a ďalšie vzorky
• filtrovanie na základe požiadaviek zákazníka podľa veku, profesie, nákupného správania alebo postoj k životu - z databázy 1,3 milióna rodinných domov a 2,7 miliónov bytových domácností
• vyššia miera odozvy pri znížených nákladoch


Euro.Post - služba letákov v rámci európskych krajín
• oslovenie potenciálnych zákazníkov v rámci Európy prostredníctvom úzkej spolupráce s dcérskymi spoločnosťami a strategickými partnermi
• ponuka Euro.Post v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Island, Írsko, Taliansko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Švajčiarsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia a Maďarsko - ďalšie štáty na vyžiadanie
• minimálne množstvo 10 000 ks na krajinu a dodanie (v závislosti od cieľovej krajiny)

Kompletný cenník služby Info.Post Classic tu

Royal Mail

Royal Mail má letáky zahrnuté pod službu Door to Door, cez ktorú môžu zákazníci posielať všetko od letákov cez katalógy


• podrobný návod a praktické rady na efektívnu tvorbu letáku
• komplexná realizácia kampane - projektovanie kampane, tvorba letáku, tlač a distribúcia letákov
• rezervácia letákovej kampane online
• prístup k 28 mil. UK adries
• distribúcia vlastnými zamestnancami Royal Mail
• databázový manažment - profilovanie databázy (rozdelenie spotrebiteľov do segmentov)

Interaktívne letáky - určené pre používateľov smartfónov
• leták ponúka okamžitý prístup na webovú stránku obchodníka, obsahuje digitálne logo obchodníka
• zákazník môže hneď začať nakupovať s využitím ponúkanej zľavy alebo špeciálnej ponuky (po stiahnutí aplikácie)
• zákazník môže okamžite komunikovať s obchodníkom v priebehu niekoľkých sekúnd po dodaní letáka
• zákazník si môže vybrať medzi tradičnou a digitálnou formou komunikácie s obchodníkom

 Kompletný cenník Door to Door tu

Švajčiarska pošta

V ponuke Švajčiarskej pošty nájdeme leták ako PromoPost v štruktúre:
PromoPost Standard - cieľovou skupinou sú súkromné osoby, doručenie do všetkých domových a bytových schránok
PromoPost Standard plus - plus doručenie do schránok firemných zákazníkov
PromoPost Selektiv - vopred definované cieľové skupiny napr. obyvatelia rodinných domov, fariem, atď., selektívne spracovanie firemných zákazníkov


• predspracovanie - počítanie a zväzkovanie (poplatok za predspracovanie je CHF 0,01 za kus)
• online nástroj na objednanie a plánovanie služby
• doručovanie 6 dní v týždni - aj sobotné doručovanie (vyššia úroveň pozornosti neadresnej reklamnej zásielke od spotrebiteľa)
• geomarketing
• doručovanie vlastnou distribučnou sieťou s celorepublikovými pokrytím

Neadresná A-zásielka - leták s doručením nasledujúci pracovný deň, môže mať oficiálny (uspokojenie informačných potrieb širokej verejnosti) alebo komerčný charakter (reklamné zásielky)

Kompletný cenník služieb PromoPost Standard a PromoPost Standard plus tu

Švédska pošta

Švédska pošta ponúka letáky podľa toho, akú skupinu zákazníkov chce klient osloviť:
Letáky Standard - klient osloví každú domácnosť po celom Švédsku (3 mil. domácností)
Letáky Exclusive - leták bude distribuovaný do všetkých švédskych fariem, domácností , firiem a podnikov
Letáky Local - doručenie v rámci vybranej lokality - pre domácnosti aj podniky
Letáky Business Combined - klient osloví buď všetky spoločnosti v krajine alebo sa zameria na špeciálne vybranú cieľovú skupinu, tento tip letáku je distribuovaný raz za mesiac v stredu s reklamou vloženou do obálky
Letáky Community Information Combined - nekomerčné informácie vládnych, mimovládnych, neziskových organizácií, náboženských komunít, politických strán

• doručovanie vlastnou distribučnou sieťou s celorepublikovými pokrytím

Kompletný cenník tu

Záver

Letáky sú služba neadresného rozosielanie hromadných informačných a propagačných materiálov, ktoré nie sú určené konkrétnym adresátom a ktorých obsah nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, dobrými mravmi a obchodnými záujmami poskytovateľa. Neadresné reklamné zásielky nie sú odosielané na osobné adresy, preto sú ideálnou voľbou, ak klient nemá zoznam zákazníkov alebo chcete dosiahnuť novú cieľovú skupinu.


Štatistika neadresných zásielok podľa Svetovej poštovej únie  - vybrané poštové správy

Zdroj: http://www.upu.int/en.html -databáza Svetovej poštovej únie 
 

 

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..