logo poštové služby

Trendy vývoja logistiky

V najnovšej Téme mesiaca sa pozrieme do budúcnosti, presnejšie na vývoj obchodu a nakupovania s výhľadom do roku 2025 a pomocou štyroch scenárov budúceho vývoja identifikujeme dôsledky pre logistický priemysel.

 

Globálny e-obchod 2025 je štúdia scenárov zameraných na globálne trendy a vývoj e-commerce odvetvia a ich možný vplyv na logistický priemysel počas nasledujúcich 10 rokov, ktorú vypracovala Deutsche Post DHL. Výsledkom intenzívneho výskumu sú štyri možné scenáre budúceho vývoja internetového obchodovania spojené s dôsledkami pre logistiku do roku 2025.

Budúce scenáre: Ako budeme žiť a nakupovať v roku 2025?

 

Štúdia opisuje úlohu, ktorú elektronický maloobchod bude hrať v živote ľudí v roku 2025, ako môže zmeniť medzinárodné online nákupné správanie spotrebiteľov a tým aj celý maloobchodný predaj a čomu bude v dôsledku toho čeliť logistický priemysel. Štyri scenáre boli vyvinuté na základe globálnej strednodobej perspektívy, nie sú určené ako presné predpovede budúcnosti, skôr popisujú ich možný vývoj s primárnym zameraním na trendy vývoja, ktoré sú veľmi významné a budú mať stále väčší vplyv na konzum, maloobchod aj logistiku v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Scenár 1 - Hybridné spotrebiteľské správanie v konvergentnom svete maloobchodu

Na pozadí mierneho ekonomického rastu sa v mnohých rozvinutých ekonomikách, ako je Austrália, Francúzsko alebo Veľká Británia, zvýšili sociálne kontrasty. Technologický pokrok bol len mierny. Smartfóny a tablety sú stálymi spoločníkmi ľudí. Majú flexibilné obrazovky, ktoré sa dajú rolovať, interaktívne displeje slúžia ako rozhranie do virtuálneho sveta. Maloobchodné spoločnosti ponúkajú svoj tovar online a v kamenných obchodoch sa etabloval viackanálový predaj. V mnohých prípadoch má predajňa len funkciu showroomov, kde zákazníci môžu tovar „zažiť". Rýchle dodanie do ľubovoľne zadanej lokality je štandardný servis. Pre všetkých, ktorí si to môžu dovoliť je pohodlie rozhodujúcim faktorom pri nakupovaní, ale pre drvivú väčšinu ľudí je to stále cena, ktorá v konečnom dôsledku najviac ovplyvní rozhodovanie pri nakupovaní.

 

Dopad na logistický priemysel:

• S konvergenciou kamenných predajní a e-commerce sa objem prepravy na celom svete podstatne zvýšil. Rastúci počet online objednávok pre všetky kategórie tovaru vedie k zvyšujúcim sa dodávkam od obchodov a centrálnych skladov priamo do domovov zákazníkov.
• Dopyt po dopravných službách na všetkých úrovniach je evidentný - medzi krajinami, vnútroštátne aj lokálne v mestských a vidieckych oblastiach. V medzinárodnom porovnaní sú víťazmi veľké logistické spoločnosti, ktoré prevádzkujú svoju činnosť na celom svete a ktoré vstúpili do obchodnej spolupráce s poprednými predajcami.
• Na národnej úrovni (mestá a regióny) je logistický priemysel v rukách veľkého počtu malých a stredných poskytovateľov logistických služieb. Vyhliadky na rast sú jednoznačne najjasnejšie v hlavných mestských aglomeráciách.
• V roku 2025 je doručenie ten istý deň často bežnou praxou a to najmä vo veľkých mestách. Na druhej strane, vo vidieckych oblastiach musí zákazník počkať do druhého dňa na dodávku zakúpeného tovaru.
• V roku 2025 sa logistika viac zameriava na adresáta. Internet vecí hrá dôležitú úlohu. Balíky možno lokalizovať kedykoľvek pomocou RFID čipov, či už sú balíky na kontajnerovej lodi v Pacifiku, alebo v dodávke v centre mestskej oblasti. Nielen logistická firma pozná jeho polohu, aj odosielateľ a adresát má k týmto informáciám prístup.
• Orientácia na služby v bezprostrednej blízkosti obydlia príjemcu je kľúčovým faktorom úspechu. Okrem schránky majú rodinné domy v USA a západnej Európe (najmä v Belgicku, Holandsku a vo Francúzsku) balíkové boxy ako štandardné príslušenstvo. Väčšie bytové komplexy majú špeciálne balíkové stanice.
• Logistické spoločnosti ťažia nielen z rastúceho toku tovarov, sú schopní ponúknuť obchodníkom širokú škálu služieb, vrátane skladovania, koordinácie zásob, krížové dodávky medzi pobočkami a dokonca aj kompletnú správu procesov.
• Jednou z dôležitých služieb je expresná preprava online objednávok. Pri garantovanom doručení do 90 minút sa úplne stráca jedna z posledných konkurenčných výhod kamenných predajní a to je okamžité splnenie priania zákazníka.

 

 

Scenár 2 - Sebaprezentácia vo virtuálnych komunitách

Ľudia prosperujú. Prvý krát v histórii, stredná trieda s pomerne veľkou nákupnou silou, sa rozvinula po celom svete. To je sprevádzané posunom v hodnotách so zameraním skôr na voľný čas ako na prácu. Sebanaplnenie a individuálny životný štýl je oveľa dôležitejšie ako niekoho úspech v práci. Trendy určujú najmä medzinárodné lifestylové komunity, ktoré majú silný vplyv na nákupné zvyky širokých vrstiev verejnosti. Malé inovatívne online maloobchodné platformy slúžia rôznym komunitám, zatiaľ čo veľkí online predajcovia sa starajú o bežný trh. Kamenné maloobchodné predajne sa v zásade zameriavajú na „zážitkové" nakupovanie.
Takzvaná nositeľnosť je štandardnou súčasťou každodenného života. Jedným z hlavných cieľov tejto prenosnej technológie je merať a optimalizovať vlastné akcie - napr. vo vzťahu k výžive a fitness - a neustále vymieňanie si informácií a skúseností v rámci komunity. Ako výsledok boomu v online maloobchode je zvýšený objem prepravovaného tovaru logistickými spoločnosťami. Aby sa zabránilo vzniku chaosu, rad mestských aglomerácií prinesie prísnejšie predpisy pre doručovanie tovaru.


Dopad na logistický priemysel:

• Sektor logistiky sa dynamicky rozvíja. Na pozadí vysokého tempa hospodárskeho rastu a pokračujúceho boomu na online maloobchodnom trhu, objem dopravy sa výrazne zvýšil - a to na národnej i medzinárodnej úrovni.
• Konkurencia medzi logistickými operátormi je neľútostná, a to najmä v medzinárodnom obchode. Hlavní hráči majú silné postavenie na trhu a dominujú v mestských oblastiach.
• Súčasne dochádza na trhu k horizontálnej konsolidácii. Na národnej úrovni stále existuje veľa malých operátorov, ktorí odolávajú konkurencii tým, že tvoria partnerstvá. Ich jedinečnosťou je odbornosť, ktorá sa odráža v autentických poradenských službách, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom. Nedoručia len tovar, ale ponúkajú aj tipy, triky a odborné znalosti o dodávanom produkte.
• Cezhraničný obchod je ťahaný predovšetkým osobitným záujmom komunít, preto sú obchodné toky často vysoko diverzifikované. Rastúci počet „komunitných" zákazníkov má extrémne rôznorodé potreby a priania. Produkty, ktoré sa rozhodnú si kúpiť
pochádzajú z najvzdialenejších kútov sveta. Na čom záleží, je autenticita.
• Zákazníci očakávajú, že logistické firmy ponúknu efektívne autentizačné technológie, transparentné dodávateľské reťazce, a diverzifikovanú dopravnú sieť. Požadujú rýchle dodanie, ale sú tiež ochotní čakať dlhšie na nezvyčajné výrobky a „jednorazové záležitosti".
• Veľké logistické spoločnosti ponúkať predajcom rozšírené služby s pridanou hodnotou
ďaleko nad rámec expresných služieb a logistiky. Okrem toho sú balíkové stanice v obytných domoch a veľkých bytových komplexoch veľmi rozšírené.
• Od vtedy ako je online maloobchod vysoko závislý od efektívnych logistických
systémov, mnohí z logistických operátorov ponúkajú obchodné poradenstvo pre
start-upy. To z nich robí dôležitých partnerov pre mladú, inovatívnu obchodnú scénu. Preto často prevádzkujú vlastné crowdfundingové platformy alebo s nimi úzko spolupracujú.
• 3-D tlač tiež otvorila pre logistiku novú oblasť podnikania. Umožňuje logistickým operátorom byť blízko výrobných podnikov, ktoré produkujú lokálne v čo najväčšej miere, čo spôsobí doručenie poslednej míle za nízku cenu.
• Väčšina logistických spoločností sú členmi partnerských sietí a prevádzkujú spoločné distribučné centrá. Dôvod: Aby sa zamedzilo dopravným zápcham, mnohé komunity veľmi aktívne regulovali cestnú prevádzku, najmä v centrách miest a metropolitných oblastiach. To donútilo logistických operátorov zabrániť duplicite v logistickej infraštruktúre. Prázdny kamión na ceste alebo niekoľko rôznych operátorov na rovnakej trase sú v roku 2025 nemysliteľné.

 

 

Scenár 3 - Umelá inteligencia v digitálnom maloobchodnom prostredí

Hlavnou hnacou silou globálnej ekonomiky je dynamika a inovatívne informačné technológie. Ľudia žijú vo vysoko vyvinutej digitálnej kultúre. Dátové okuliare, inteligentné kontaktné šošovky a ďalšie technológie sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Inteligentné avatary slúžia ako virtuálni nákupní poradcovia, často sa správajú nezávisle a „nakupujú" napríklad výrobky bežnej spotreby. Internetové obchody prispôsobujú svoju ponuku profilom zákazníkov v reálnom čase, avatary prezentujú zaujímavé produkty pre svojich užívateľov cez „osobné nákupné prehliadače". Kamenné obchody a showroomy online obchodov tiež fungujú na simuláciách, ktoré sú šité na mieru požiadaviek zákazníka.
Dodanie rovnaký deň je bežnou praxou vo veľkých mestách. Obchodníci a logistické spoločnosti často dokážu predpovedať požiadavky na základe presných údajov o zákazníkovi a odoslať tovar - v niektorých prípadoch prostredníctvom automatizovaných riešení, ako sú bezpilotné lietadlá - ešte predtým, než si ich zákazník objedná.

 

Dopad na logistický priemysel:

• Boom e-predaja priniesol nadpriemerný rast logistiky. Každá objednávka, od avatara alebo priamo od zákazníka spúšťa dodávky balíkov, ktoré sú väčšinou vykonávané prostredníctvom vysoko automatizovaných logistických systémov.
• Hlavní logistickí operátori ponúkajú predovšetkým doručenie s najvyšším zabezpečením ako ochranu proti produktovému pirátstvu, ktoré však zvyšuje transakčné náklady. Všeobecne platí, že tieto náklady sa presúvajú na zákazníkov. Ak chce zákazník istotu, bude musieť za to zaplatiť.
• Balíky sú vybavené senzormi, balíkomaty a balíkové boxy v súkromných budovách obsahujú smart technológie - informujú príjemcu, keď je balík doručený, sledujú stav a pravosť doručeného tovaru, alebo spustia alarm v prípade neoprávneného prístupu k tovaru.
• Vysoko inteligentné senzory sú teraz štandardom výbavy súkromných vozidiel a sú stále viac využívané ako úložisko pre balíky, najmä v mestských centrách rozvinutých krajín.
• V oblasti cezhraničného obchodu, ktorý sa prudko zvýšil, dominujú trhu veľkí medzinárodní logistickí operátori. Malí a strední operátori sú len ťažko aktívni v medzinárodnom obchode. Veľkí hráči majú tiež dominanciu na regionálnych a lokálnych trhoch vzhľadom na ich bezpečné procesy.
• Doručenie v rovnakú hodinu je štandardné v metropolitných oblastiach. Niektoré tovary sú dodávané dronmi. Dodanie v rovnaký deň je bežné vo vidieckych oblastiach väčšiny priemyselných krajín, zatiaľ čo na rozvíjajúcich sa trhoch, s výnimkou Číny, je normou dodanie nasledujúci pracovný deň.
• Niektoré veľké maloobchodné spoločnosti v potravinárskom i nepotravinárskom odvetví si založili vlastné logistické siete; priekopníci tohto systému sa nachádzajú najmä v Spojených štátoch. Väčšina predajcov však naďalej spolupracuje s logistickými operátormi.
• Sektor logistiky ťaží z rastúceho objemu vrátených zásielok - a to najmä vďaka novému obchodnému modelu ako je prediktívny nákup.

 

 

Scenár 4 - Spotreba podľa regionalizácie obchodu

Globálna ekonomika stagnuje. Obchodné bariéry a vysoké ceny energií a surovín viedli k regionalizácii ekonomiky. Ľudia kupujú spravidla lokálne. Udržateľnosť a energetická účinnosť sú rozhodujúce faktory nakupovania. Leasing a spoločné využívanie modelov sú preto veľmi časté. Význam osobného majetku sa pre mnoho ľudí znížil. Na čom najviac záleží je dostupnosť. Veľké online portály sú väčšinou zapojené do leasingu. Na regionálnej a miestnej úrovni je veľký podiel rozložených operácií organizovaných cez menšie online platformy. Elektronické zariadenia a spotrebný tovar sú modulárne tak, aby sa ich životnosť dala predlžovať, čo uľahčí ich opravy a údržbu. Okrem tradičných riešení dodania, väčšina logistických firiem ponúka logistiku náhradných dielov, ako aj opravárenský servis.

 

Dopad na logistický priemysel:

• Dopyt po logistických službách zostáva pomerne stabilný, aj keď teraz väčšinou
regionálne ohraničený. Veľké logistické firmy dominujú miestnym a regionálnym trhom, zatiaľ čo pre malých poskytovateľov existuje dostatočný priestor pre diverzifikáciu, a to najmä tým, že poskytujú ďalšie služby, ako sú napríklad opravy. Len veľmi malý počet veľkých hráčov operuje v medzinárodnom meradle.
• Za posledných desať rokov sa celkový objem balíkových zásielok zvýšil len veľmi málo. To je jeden z dôvodov, prečo technické inovácie poslednej míle, ako sú balíkové stanice, nedosiahli predpokladaný potenciál.
• Obchodné modely založené na leasingu a požičovniach produkujú stimuly pre rôznu mobilitu a dopravné služby. Služby logistických firiem sa vyžadujú, napríklad keď treba premiestniť chladničku, keď klimatizácia potrebuje nový náhradný diel, alebo ak
je potrebné aktualizovať kopírka.
• Na miestnej úrovni funguje zvýšená spolupráca medzi logistickými spoločnosťami a maloobchodníkmi. To sa týka nielen dopravy a vrátenia tovaru, logistické firmy sa stali pre obchody mobilnými náhradnými dielmi. Ak treba vymeniť súčiastku, nie je potrebné volať špecialistov - vodič z logistickej spoločnosti presne vie, čo má robiť - zákazníci teraz očakávajú oveľa viac od logistických spoločností, pokiaľ ide o údržbu a opravy.

 

Zdroj: Global E-TAILING 2025 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..