logo poštové služby

Expresne verzus klasicky rýchlo

Mám to poslať expresne alebo klasicky - pomalšie o 2 až 3 dni?  Čo sa viac oplatí?  O koľko je to drahšie?
To sú otázky, s ktorými sa stretol každý z nás, pri zasielaní firemnej alebo aj súkromnej pošty.

 

Pri zasielaní dôležitých dokumentov, alebo tovaru už dávno nie je jedinou požiadavkou na výber vhodnej služby - potvrdenie o podaní a doručenie proti podpisu prijímateľa. Všetky tieto kritériá spĺňajú totiž klasicke evidované zásielky (doporučené listy, poistené listy, balíky), ale tiež expresné zásielky. A pritom je medzi nimi množstvo podstatných rozdieľov.

Ak uvažujeme o najdôležitejších rozdieľoch medzi expresnými a klasickými evidovanými zásielkami  možno zvýrazniť  4 základné oblastí:

 • Rýchlosť dopravy
 • Pridané hodnoty
 • Imidž
 • Cena


Rýchlosť dopravy

 Najdôležitejšie kritérium, keď sa rozhodujete ako niečo niekomu poslať alebo si dať poslať. Pri rozhodovaní treba mať na zreteli tieto skutočnosti:

 

 • Slovensko je pomerne malé a doručenie aj do 3 dní je v porovnaní s inými rozľahlými územiami - krajinami pomerne krátka doba.
 •  Ak si balík objednávate cez zásielkový/internetový obchod a dostanete ponuku vybrať si medzi expresnou a neexpresnou službou, rýchlosť dopravy nie je rozhodujúce hľadisko, nakoľko čas od objednania do obdržania tovaru nezávisí len od rýchlosti dopravy, ale aj od toho, či tovar je na sklade alebo nie je a k istému zdržaniu môže dôjsť aj v procese balenia tovaru.
 • Každá poštová spoločnosť uvádza presné lehoty dopravy vo svojich obchodných podmienkach. Niekedy aj garantuje lehotu dopravy, za čo Vám v prípade porušenia patrí náhrada za nesplnenie podmienky.

 

 

Expresne

Obyčajne

Rýchlosť dopravy

Do niekoľkých hodín, najneskôr D+1 (24 h)

2 – 3 dni

Spoločnosti

Slovak parcel service, s.r.o.

DHL Express (Slovakia), s.r.o.

Slovenská pošta, a.s.

TNT Express Worldwide, s.r.o.

TEN Expres Slovakia, s.r.o.

Direct Parcel Distribution SK, s.r.o.

ReMax Courier Service, s.r.o.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

GLS Slovakia, a.s.

Aramex CZ, s.r.o., o.z.

DER KURIER Slovakia, s.r.o.

Slovenská pošta, a.s.

Kolos, s.r.o.

GLS Slovakia, s.r.o.

 

Produkty

Expresné a kuriérne služby

Evidované listy – 1. trieda

Poštové poukazy na adresu 1. triedy

Western Union

Evidované listy

Balíky

Poštové poukazy – ostatné

 

Základná otázka: Dokedy to potrebujem?

 Pridané hodnoty

Expresné zásielky sú nielen o rýchlosti, ale aj o iných pridaných službách, o vyššej kvalite. Pri rozhodovaní treba mať na zreteli tieto skutočnosti:

 • Expresné zásielky majú niektoré pridané hodnoty už v cene, napr.: prebratie na určenom mieste, info o výsledku doručenia. Niektoré sa priplácajú - dobierka, do vlastných rúk.
 • Ku klasickým evidovaným zásielkam sa dajú niektoré hodnoty prikúpiť. Napr.: poistenie, dobierka, do vlastných rúk. V základnej cene je len doklad o podaní a podpis adresáta, ktorý ostáva poštovému podniku.

 

Základná otázka: Potrebujem dodatočné informácie alebo služby k zásielke? (info o výsledku doručenia, prebratie a odovzdanie na presne určenom mieste - door to door, viacnásobný pokus o doručenie, sms notifikáciu, telefonické oznámenie adresátovi..).

 

Imidž

V obchodnom styku môže byť spôsob zaslania dôležitých dokumentov do istej miery otázkou vyspelosti a kultúry spoločnosti. O použití poštovej služby rozhodne teda zvolený imidž. V tomto prípade platí: väčší imidž = expres zásielky renomovaného poštového podniku.

Základná otázka: Potrebujem sa prezentovať aj takýmto spôsobom?

 

Cena

Posledné kritérium - cena. Pre niekoho je dôležitá, pre niekoho nie. Automaticky platí, že expresné zásielky sú drahšie. Súčasne platí, podľa Zákona o poštových službách, že zásielky do 50 g musia byť rovnaké alebo drahšie ako 2,5 -násobok ceny Slovenskej pošty, a.s., za List 1. triedy do 50 g (0,60 €) t.z., 1,50 € a viac.

Dôležité fakty:

 • Cena zásielok sa zväčša odvíja od hmotnosti. U Expres zásielok a klasických balíkov je najnižšia hmotnosť zväčša 1 kg (niektoré poštové podniky až od 5 kg). Evidované listy už od 50 g.
 • Cena Expres zásielok je rozdielna aj podľa dodania, často obsahuje príplatky napr. palivové. Súčasne môže byť zmluvná podľa počtu podaných zásielok.

  

Evidované (doporučené) listy

Balíky

Expresné zásielky*

od 1,00 € (50 g)

od 2,10 € (1 kg)

od 3,95 € 

Ceny su uvedené vrátane DPH.

Základná otázka: Koľko som ochotný zaplatiť?

 

 

Záver

Moje rozhodnutie = rýchlosť + pridané hodnoty + imidž + cena

Samozrejme pri každom kritériu treba zohľadniť jeho váhu - teda aký má pre vás význam.

 

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..